fredag 25 september 2015

Äntligen är den här

Äntligen är den här! Arbetsmiljöverket har i veckan fattat beslut om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften kommer att träda i kraft den 31 mars 2016. Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen gäller sen tidigare även de psykosociala frågorna och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men i den här föreskriften har reglerna blivit samlade och förtydligade. Riktigt bra, tycker jag. Att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är lika viktigt som att jobba med den fysiska. Antalet sjukskrivningar ökar och antalet arbetssjukdomar till följd av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön likaså. Det är dags att agera! Den här föreskriften ger ökad tydlighet i att dessa frågor också ska ingå i det vanliga arbetsmiljöarbetet.

Här hittar du Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Områden som lyfts fram i föreskriften är:

  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstidens förläggning 
  • Kränkande särbehandling
Arbetsgivarna ska arbeta förebyggande med de här frågorna för att minska risken för ohälsa. 

En annan viktigt bit som den här föreskriften talar om är att arbetsgivaren ska sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och att arbetstagarna ska få möjlighet att vara med och sätta målen. Maria och jag har länge pratat om vikten av att sätta arbetsmiljömål även för den psykosociala arbetsmiljön. Vi tar upp det i Äntligen Måndag - en föreläsning om arbetsglädje och i workshopen Äntligen Måndag jobbar vi praktiskt med arbetsgrupper bland annat med att sätta mål. En bra fråga att ställa sig är "Hur vill vi ha det på vår arbetsplats?". Jag gillar att Arbetsmiljöverket i den nya föreskriften ställer krav på arbetsgivaren att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att sätta mål blir det tydligare åt vilket håll vi strävar. Men mål räcker inte. Vi behöver också en plan för hur vi ska ta oss dit och sen det allra viktigaste, att vi agerar och börjar gå mot målet. Den nya föreskriften ger oss riktlinjer för det arbetet.

Hur vill du ha det på din arbetsplats?

/ Sara


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar