fredag 20 oktober 2017

Vill du också skratta på jobbet?

Hej!

Häromdagen, när jag åt frukost och läste tidningen, fick jag syn på en annons om lediga jobb. Det som väckte mitt intresse var rubriken "Vill du också skratta på jobbet?".


Visst är det en häftig rubrik? Jag brinner för det här med arbetsglädje och jag ser att både individer och organisationer har mycket att vinna på att arbeta aktivt för en ökad arbetsglädje på arbetsplatsen. Maria och jag håller föreläsningar om arbetsglädje och vi har också skrivit boken Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Vi träffar också många arbetsgrupper som vill lägga mer fokus på arbetsglädje och aktivt jobba för att förstärka arbetsglädjen eller hitta den. Vi ser att arbetsglädjen verkligen har en stor betydelse för hur vi trivs, mår och presterar på jobbet.

Tillbaka till annonsen. Den drog till sig min blick, inte för att det var ett visst företag som annonserade efter nya medarbetare och inte heller just de lediga jobben som fanns (jag stortrivs med mitt arbete och är inte på jakt efter något nytt). Det som väckte mitt intresse var rubriken "Vill du också skratta på jobbet?". Arbetsglädje är inte bara en väg till att trivas, må bra och prestera för befintliga medarbetare. Arbetsglädje kan också locka till sig nya medarbetare. Arbetsglädje kan bidra till att öka arbetsgivarens attraktivitet.

Vill du också skratta på jobbet?

/ Sara

fredag 6 oktober 2017

Ett år med vår Nyckel till framgång

Hej!
Idag är det precis ett år sen jag och Maria hade vår releasefest för boken Nyckel till framgång - Organisatorisk och social arbetsmiljö.


Det var en härlig dag som vi fick dela med många människor som ville fira med oss. En reporter från Smålands Dagblad var en bland många besökare och så här skrev hon då: https://www.smalandsdagblad.se/article/de-har-nyckeln-till-battre-arbetsmiljo/.

Året som har gått har Maria och jag fått inspirera och sprida kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket vi är väldigt glada över. Många har valt att läsa vår bok och vi har hållit arbetsmiljöutbildningar med just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i fokus. Vi har också fått möjligheten att möta olika arbetsgrupper i syftet att utveckla den sociala arbetsmiljön, att skapa ett "Tillsammans på jobbet" som blir riktigt bra. Många tycker att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett svårt område, en ytterligare belastning att behöva jobba med det här också. Vi vill få människor att gå från känslan av krav till att se arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som en möjlighet, ja som en nyckel till framgång. Genom att ta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det så mycket att vinna.

/ Sara

torsdag 5 oktober 2017

Mål som märks

Hej!

Den här skylten möttes vi av när vi steg in hos en kund tidigare i veckan. Så fin, tycker jag.


Alla arbetsgivare ska, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inte nog med det, det står också att alla arbetstagare ska ges möjlighet att vara med och sätta målen. Målen ska syfta till att främja hälsa och och förebygga ohälsa. Just det här företagets arbete med målen resulterade i framtagandet av tre ledord. Att synliggöra dem på det här sättet är riktigt bra, anser jag. Målen får inte bli en skrivbordsprodukt utan ska vara verkliga och synliga för alla.

/ Sara

tisdag 3 oktober 2017

Hjälp någon känner sig kränkt. Vad gör jag?

Hej!
Alla arbetsgivare som jag känner till som har en policy mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen har nolltolerans mot sådant. Jag känner inte till någon arbetsgivare som formulerat sin policy så att det framgår att lite kränkande särbehandling eller mobbning är ok. Nej, det är nolltolerans som gäller och det är ju riktigt bra. Men vad gör vi när vi får vetskap om att kränkande särbehandling ändå förekommer på vår arbetsplats?


I våras fick jag ett samtal från en VD i ett företag med knappt hundra anställda. De hade genomfört en medarbetarundersökning under våren. Där framkom det att någon eller några upplevde kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Den här VD:n kände sig frustrerad. De har en policy som säger att de har nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen. Nu hade han fått veta att det ändå förekommer. Han berättade att han så gärna skulle vilja veta vem som hade upplevt sig kränkt för att kunna hjälpa den personen på allra bästa sätt, men nu var medarbetarundersökningen anonym så han visste inte vad han skulle göra.
Jag började med att säga att vilken tur att medarbetarundersökningen var anonym, för den eller de personerna som hade fyllt i att de varit utsatta för kränkande särbehandling hade ju inte framfört det på annat sätt och om då inte undersökning hade varit anonym så hade ledningen kanske inte fått kännedom om det. Det viktiga nu var att börja jobba än mer aktivt med att förebygga kränkande särbehandling.
Maria och jag fick möjlighet att komma och jobba med alla som arbetar på det här företaget, VD:n, övriga ledare och alla andra medarbetare. Vi har tillsammans pratat om vad kränkande särbehandling är, att det inte får förekomma på arbetsplatsen, vilka risker som finns just hos dem, vilka signaler vi bör uppmärksamma, vad som är ok och inte ok med mera. Jag och Maria har fått vara med att sätta igång det här arbetet, men det viktigaste är att det finns en fortsättning, att de här frågorna hålls levande ute på arbetsplatsen.
Vet du vad? Att förebygga kränkande särbehandling handlar inte att fixa till udda människor. Det förebyggande arbetet handlar om att stärka gemenskapen!

/ Sara