onsdag 5 juni 2019

Ord som verkligen betyder något

Hej!

Maria och jag vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Oftast handlar våra uppdrag om den organisatoriska och social arbetsmiljön. Vi pratade med en ny uppdragsgivare idag och för dem var det viktigt att framhålla att de inte vänder sig till oss för att de har problem, utan anledningen är att de vill mer helt enkelt. De vill bli ännu bättre än de redan är. Det är faktiskt en vanlig ingång, att ledare som vill mer, kontaktar oss för att kunna nå längre.

I vårt arbete med att skapa friska arbetsplatser brukar vi starta upp med att deltagarna får sätta ord på vad en frisk arbetsplats är. Vår definition på en frisk arbetsplats är en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. Vi kunde ju göra det enkelt för oss och stanna där, med den definitionen, men vi vill att våra deltagare verkligen ska känna vad en frisk arbetsplats är. Därför får de tillsammans sätta ord på det. Ord som vi sen kan hänvisa till när vi fortsätter arbetet mot en frisk arbetsplats. Då finns det ju något att sträva mot, något att försöka uppnå. Bland orden om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats brukar det alltid finnas med sådant som redan finns och fungerar på arbetsplatsen, men också ord om hur man önskar att det skulle vara.

Det används många vackra ord på en arbetsplats, till exempel värdeord, där tanken bakom orden är god. Men vad betyder de orden egentligen? För att kunna leva upp till de vackra orden behöver vi förstå vad orden verkligen står för.

Den här bilen stod parkerad utanför en arbetsplats där Maria och jag jobbade med en arbetsgrupp som ville utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön."Jag bryr mig" stod det på bilen. Det kändes verkligen äkta. Vi möttes av människor som bryr sig och en arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare. En arbetsgivare som vill utvecklas tillsammans med sina medarbetare.

Låt era vackra ord bli levande och fyllas med innehåll. Då kan de fina orden verkligen betyda något.

/ Sara