tisdag 23 april 2019

En paus i solen

Hej!

Jag njuter av en paus i solen. Jag mår bra av solen och jag mår bra av pausen.


När Maria och jag föreläser om arbetsglädje brukar vi fråga deltagarna om vad som ger dem arbetsglädje. Oavsett vad deltagarna jobbar med brukar svaren vara ungefär lika. Det handlar om sådant som gemenskapen med kollegorna, att bli sedd och att göra något som kommer någon annan till glädje. Men det handlar också om de specifika arbetsuppgifterna, att ha meningsfulla och lagom svåra uppgifter och en utmaning i arbetet. Något som vi aldrig har fått höra är "möjligheten att ta en paus i solen", men om jag skulle få frågan idag, om vad som ger mig arbetsglädje, så skulle jag nog svara just det.

Vad ger dig arbetsglädje?

/ Sara

torsdag 18 april 2019

En bok som behövs

Hej!

Maria och jag håller på att skriva en bok om kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kommer att heta "Våga bryta tystnaden".


Många förstår allvaret med kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet, men en hel del personer har svårt att se att det berör just dem, att kanske de själva är en del i det som förekommer. Det blir lite som ” Mobbning och kränkningar, visst förekommer det i arbetslivet, men inte hos oss väl?”.

Jag och Maria anser att det behövs mer kunskap om och mer samtal kring det här ämnet ute på våra arbetsplatser. Vi behöver prata om vad kränkande särbehandling är, vad som är ok och inte på just vår arbetsplats och hur vi vill ha det. Vi behöver skapa forum för sådana samtal. Det är viktigt att bryta tystnaden på våra arbetsplatser, tystnaden som många gånger är en bidragande orsak till att kränkningarna får fortgå. Vi behöver bli mer modiga helt enkelt.

Vår bok kommer främst att handla om hur vi förebygger kränkande särbehandling och om tidiga insatser. När kränkningarna har gått långt och övergått i mobbning eller misstänkt mobbning, då behövs andra insatser och utredningar. Men som sagt, i den här boken fokuserar vi på annat. 

Boken kommer hösten 2019.

/ Sara

fredag 12 april 2019

Underhåll krävs om resultatet ska bestå

Hej!

Jag har pratat med en tidigare kund idag. Han ser ett stort behov av att jag och Maria kommer tillbaka till dem och jobbar vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De är mitt inne i en omorganisation och det är lite rörigt just nu. "Det vi behöver nu, är en skjuts vidare av er", sa han.Jag gick tillbaka och kollade lite på tidigare konversationer mellan mig och chefen jag pratade med idag. Sist vi var hos dem var 2016. Då hade vi, innan dess, utbildat deras chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljöarbete. Vi hade också träffat medarbetarna på några avdelningar tidigare och pratat om arbetsglädje och 2016 var det dags för resterande avdelningar. Inför att vi skulle komma dit 2016 skrev chefen, som jag pratade med idag, "jag hoppas och tror att håller vi detta vid liv kommer vi att lyckas". Idag beskrev han att våra arbetsglädjeföreläsningar hade gett mycket stor effekt. Det blev en mycket mer positiv stämning bland medarbetarna och den höll i sig under en lång tid. Men med omorganisationen och mycket annat som hänt på företaget hade känslan av arbetsglädje dalat och det bekymrade chefen.

Självklart vill vi komma tillbaka. Trots alla medarbetares engagemang och gemensamma arbete med att skapa en glädjefylld arbetsplats och trots chefernas och skyddsombudens engagemang och arbete, hade arbetsglädjen, som tidigare var på topp, börjat dala. En god social arbetsmiljö behöver underhållas för att resultatet ska bestå. Särskilt viktig kan det vara när omständigheter, som till exempel en omorganisation, påverkar medarbetarna.

Läs mer om våra föreläsningar här: http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/

/ Sara

fredag 5 april 2019

Hurra för 3-åringen!

Hej!

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Det betyder att föreskrifterna fyllde tre år förra helgen. Det är värt ett hurra, tycker jag.


Vad har föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö betytt för alla oss som jobbar i Sverige? Maria och jag fick den frågan av tidningen Ingenjören för någon vecka sen. Här kan du läsa vad vi svarade. http://www.ingenjoren.se/2019/03/27/osund-arbetsmiljo-kostar-liv/

Tycker du att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och sociala arbetsmiljö har haft någon betydelse? Vilken betydelse har de i så fall haft?

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö var på väg att träda i kraft och den första tiden efter att de trätt i kraft, fick Maria och jag många uppdrag att utbilda chefer och skyddsombud, i vad föreskrifterna handlade om och hur man får in den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig målgrupp och vi jobbar fortfarande med den typen av utbildning. Men det som hände allt eftersom var att fler och fler började fundera över hur de skulle få med sig alla medarbetare för att tillsammans kunna skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är ju områden som berör alla. Numera håller vi många utbildningar som riktar sig till alla medarbetare. Vi har ett populärt upplägg som vi kallar "Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar". Där delar vi med oss av kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vad regelverket säger, men också om hur alla kan bidra till att ska en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.

En frisk arbetsplats skapar vi tillsammans. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggör vilka områden vi ska fokusera på, nämligen arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Föreskrifterna visar också på att vi i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bara ska jobba med den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska också hanteras på samma sätt, med samma tyngd.

/ Sara

tisdag 2 april 2019

Inledningen i vår nya bok

Idag delar vi med oss av inledningen i vår nya bok - Våga bryta tystnadenVi vågar!Jag åkte till Daniel för att hämta hans pärm som han har hemma. Pärmen innehåller dokument sedan en lång tid tillbaka, några år faktiskt. I pärmen finns mailkorrespondens mellan Daniel och hans arbetsledare, mailkorrespondens mellan Daniel och HR–ansvarig på hans företag. I pärmen hittar vi också en utredning som gjorts på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Utredningen är gjord av Stefan Blomberg, legitimerad psykolog och PTP psykolog Lina Viita. Daniel har lovat att vi får använda oss av innehållet när vi ska skriva vår bok och vi har även gjort en intervju med honom som du kommer få ta del av senare. När jag står ute i vinterrusket och har Daniel stående framför mig blir jag oerhört känslomässigt berörd. Han har varit sjukskriven sedan november 2015 och när vi är ute och föreläser berättar vi ofta om honom. Vi är nu inne i 2019 och Daniel är fortfarande sjukskriven, har sömnproblem och mår inte alls bra. Det som händer med mig när jag står där är att det blir ännu tydligare för mig varför vi skriver den här boken. Sådant som hänt och händer Daniel får bara inte hända.Vad är det som händer på arbetsplatser när den här typen av mobbning får ta fart och göra så att den här unge tvåbarnspappan inte ska orka jobba? Han har blivit så nedtryckt i skorna och illa behandlad att han är oförmögen att just nu ha ett arbete. Vad är det som gör att vi inte kan behandla varandra väl eller åtminstone ta tag i saker på ett korrekt sätt om liknande inträffar? Vi är ju naturligtvis medvetna om att det är omöjligt att kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning aldrig inträffar, när det förekommer bland annat stress, hög arbetsbelastning och otydliga roller på våra arbetsplatser. Men, vi behöver bli bättre på att se det, höra det och framförallt våga ta tag i det på ett bra sätt när det väl inträffar. Vi kan inte veta säkert, men om Daniel hade fått hjälp tidigare, hade han nog med all säkerhet inte varit sjukskriven idag. Han hade kanske orkat vara med och starta sitt och hans pappas företag och han hade förmodligen sovit bättre på nätterna. Han hade kanske orkat leka och vara en mer närvarande pappa. Han hade sluppit känslor av nedstämdhet och tvivel på sig själv. Detta är anledningen till att vi skriver boken. Det är på grund av det som hänt Daniel och för att inspirera många fler att våga säga ifrån istället för att vara tysta. Vi vill inspirera till att våga bryta tystnaden och vi vågar.