fredag 12 april 2019

Underhåll krävs om resultatet ska bestå

Hej!

Jag har pratat med en tidigare kund idag. Han ser ett stort behov av att jag och Maria kommer tillbaka till dem och jobbar vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De är mitt inne i en omorganisation och det är lite rörigt just nu. "Det vi behöver nu, är en skjuts vidare av er", sa han.Jag gick tillbaka och kollade lite på tidigare konversationer mellan mig och chefen jag pratade med idag. Sist vi var hos dem var 2016. Då hade vi, innan dess, utbildat deras chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljöarbete. Vi hade också träffat medarbetarna på några avdelningar tidigare och pratat om arbetsglädje och 2016 var det dags för resterande avdelningar. Inför att vi skulle komma dit 2016 skrev chefen, som jag pratade med idag, "jag hoppas och tror att håller vi detta vid liv kommer vi att lyckas". Idag beskrev han att våra arbetsglädjeföreläsningar hade gett mycket stor effekt. Det blev en mycket mer positiv stämning bland medarbetarna och den höll i sig under en lång tid. Men med omorganisationen och mycket annat som hänt på företaget hade känslan av arbetsglädje dalat och det bekymrade chefen.

Självklart vill vi komma tillbaka. Trots alla medarbetares engagemang och gemensamma arbete med att skapa en glädjefylld arbetsplats och trots chefernas och skyddsombudens engagemang och arbete, hade arbetsglädjen, som tidigare var på topp, börjat dala. En god social arbetsmiljö behöver underhållas för att resultatet ska bestå. Särskilt viktig kan det vara när omständigheter, som till exempel en omorganisation, påverkar medarbetarna.

Läs mer om våra föreläsningar här: http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar