fredag 10 september 2021

Arbetsmiljöarbete - Ett krav eller en möjlighet?

Hej!

Arbetsmiljöarbete, är det en massa krav och måsten, något nödvändigt ont, eller är det något helt annat? Jag och Maria vill inspirera till att se möjligheterna i arbetsmiljöarbetet och få det lustfyllt istället för bara kravfyllt. Ja, visst finns det krav i arbetsmiljöarbetet. Vi har ju Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter om olika arbetsmiljöområden. Alla arbetsgivare är skyldiga att följa dessa, så visst finns det krav. Det vi vill, Maria och jag, är att också se det systematiska arbetsmiljöarbetet som en möjlighet att kunna skapa en frisk arbetsplats, en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.

Jag tycker att det är väldigt roligt att få uppdrag som handlar om att utveckla en kunds arbetsmiljöarbete, att kunna få till ny fart och ny inspiration. Idag har jag gjort det med två olika kunder.

Den ena kunden har jag jobbat med länge och de har numera ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Trots att det har ett eget driv i arbetsmiljöarbetet och mycket kunskap kring det, tar de in mig ibland för olika mindre uppdrag. Det kan handla om nya föreskrifter som de behöver mer kunskap kring och kanske att ta fram en ny rutin kopplat till det. Det kan också handla om riskbedömning av något specifikt. Idag var jag med på kundens arbetsmiljökommittémöte, som en extra resurs.

Den andra kunden jag har jobbat med idag har känt att de tappat farten i arbetsmiljöarbetet. Företaget har vuxit snabbt och fokus har legat på mycket annat än just det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag har fått uppdraget att se över policys och rutiner, men också att stötta arbetsledningen i att hitta drivet igen. 

Jag brukar få höra att jag är en mästare på att få arbetsmiljö att kännas roligt och intressant. En sådan feedback gör mig så glad. Det är precis vad jag vill att kunden ska känna. Jag vill att kunden ska se arbetsmiljöarbetet som en möjlighet och hitta lusten att jobba med det. 

Arbetsmiljöarbete - Ett krav eller en möjlighet?, står det i rubriken. Ja det är ett krav, men det gäller att också kunna se det som en möjlighet. Jag och Maria sträcker oss ännu längre och säger att det inte bara är en möjlighet, utan faktiskt en nyckel till framgång.


Behöver ni också hitta lusten i arbetsmiljöarbetet?
 
Här kan du läsa mer om vårt erbjuande när det gäller att utveckla arbetsmiljöarbetet. https://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/

Våra arbetsmiljöutbildingar ger också möjlighet till utveckling och ny inspiration. https://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara


fredag 3 september 2021

Glädje och tacksamhet

 Hej!

Maria och jag pratar mycket om hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. När vi frågar olika människor om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats får vi många olika svar. Det handlar till exempel om bra kollegor, skratt, respekt, tydlig kommunikation, utmaningar, arbetsuppgifter som man gillar, att bli sedd och mötet med människor.

Nu när det är dags för mig att knyta ihop den här veckan känner jag en stor glädje och tacksamhet över det jobb jag har. I veckan har jag fått utmana mig med lite kluriga men roliga uppdrag, mött spännande och inspirerande människor, fått tänka till, blivit kontaktad för nya uppdrag mm. Allt det där bidrar till att jag trivs och mår bra.


Vad har fått dig att trivas och må bra den här veckan?


/ Sara

fredag 20 augusti 2021

En utbildning som skapar lust att jobba med arbetsmiljön

 Hej!

När vi beskriver våra arbetsmiljöutbildningar säger vi att de skapar lust att jobba med arbetsmiljön. Idag har Maria och jag genomfört den sista delen av en företagsanpassad grundkurs i arbetsmiljö. Det var extra roligt att ta del av återkopplingen från deltagarna idag när en av dem sa just att den här utbildningen har gett lust att jobba vidare med arbetsmiljön. Precis som vi önskar! Många andra positiva ord sas också, bland annat att utbildningen gett många aha-upplevelser, nya insikter och nya verktyg att använda. En person sa också att om vi skapar en frisk arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra, så får vi en massa ambassadörer som tillsammans sprider positiva ord om arbetsplatsen. Det gemensamma arbetet med arbetsmiljön blir en viktigt grund för företagets lönsamhet.

I våra arbetsmiljöutbildningar sprider vi kunskap om det viktiga arbetsmiljöarbetet, de lagar och föreskrifter som gäller och så vidare. Men allra viktigast är ändå, enligt mig och Maria, att vi får bidra till engagemanget och lusten att jobba vidare med arbetsmiljön. För när lusten och engagemanget finns kommer arbetsmiljöarbetet att flyta på mycket bättre.

Till er som deltog i dagens utbildning säger jag och Maria: Tack för ert engagemang och lycka till i fortsättningen!

Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar. http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara

fredag 22 januari 2021

Självledarskap

Vi vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och därigenom presterar så bra som möjligt. Vi tycker det här är en bra målsättning när det gäller arbetsmiljöarbetet.

Häromdagen hade vi en kurs i självledarskap på ett företag som vill satsa på sina medarbetare. Den här typen av kurs ser vi som en naturlig och väldigt bra fortsättning när det gäller att skapa friska arbetsplatser. Varför tänker du kanske då? Jo, vi tycker det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte bara handlar om organisationen utan också om människorna som arbetar där. Genom att stärka sitt självledarskap kan vi till exempel få vinster som att våra medarbetare stärker sitt immunförsvar mot stress, stärker sitt egenvärde och inte behöver jämföra sig med andra men också att våga prova nya saker. I arbetsmiljölagen står det att vi ska förebygga ohälsa och vi ser arbetet med att stärka vårt självledarskap som ett viktigt steg när det gäller att stärka vår hälsa. När det gäller vår hälsa handlar det inte bara om att se arbetet mellan frisk och sjuk utan också att jobba med att få människor att må bra. Genom att stärka vårt självledarskap jobbar vi för att vi ska kunna må bra i alla situationer.

Visst vore det häftigt att träffa människor på arbetsplatser som har självförtroende och vågar ta plats, som har en positiv grundinställning, som väljer att se sin egen del i olika situationer och ta eget ansvar men som också drivs av visioner och känner passion för sitt arbete. Tänk om dessa människor också är stresståliga, motiverar, bekräftar och inspirerar människor runt omkring dem och som har tydliga värderingar och strävar efter att leva som dom lär.

Det här är en del av vinsterna med att arbeta med att stärka sitt självledarskap. Blir du nyfiken? Läs mer på våra hemsidor vad vi kan erbjuda.

 

Ha en riktigt härlig helg! 

/ Mariatisdag 12 januari 2021

En bra tid för arbetsmiljöutbildning

 Hej!

Jag önskar dig en god fortsättning på det nya året. Ett nytt år med nya möjligheter. 

En möjlighet som det nya året bjuder på är möjligheten att söka stöd för kostnader för arbetsmiljöutbildning. Stödet, som AFA försäkring administrerar, innebär att man kan få 70% av deltagaravgiften betald om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar tillsammans och 50% av deltagaravgiften om antingen chef eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar. Alla arbetsgivare inom privat sektor, som har tecknat kollektivavtal och TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, har möjlighet att söka stödet.

Ett krav som behöver uppfyllas för att stödet ska kunna betalas ut är att utbildningen genomförs av en av AFA försäkring godkänd utbildningsanordnare. Med glädje kan jag berätta att på Friska Arbetsplatser och Maria Flanagan Sundqvist AB är godkända. Med andra ord, om ni anlitar oss för en arbetsmiljöutbildning för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud kan ni få stöd för upp till 70% av deltagaravgiften.

Ta möjligheten, anlita oss och använd stödet.


Här kan du läsa med om stödet. https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Här hittar du våra arbetsmiljöutbildningar. http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

Här berättar jag och Maria om vårt arbete med att skapa friska arbetsplatser.  https://youtu.be/pAvvJ3h2W0M

/ Sara