torsdag 30 april 2015

Delad glädje

Visst är det härligt att få se glädje hos någon annan.

Jag handleder människor som av olika anledningar behöver hitta en ny väg i yrkeslivet. De senaste dagarna har jag fått vara med och dela glädjen med några personer som har hittat en ny väg och fått möjlighet att börja gå på den vägen. Glädjen i deras ögon, i leendet, i hela ansiktet, ja i hela kroppen, den smittar av sig. Vilken arbetsglädje för mig!


Jag önskar dig en riktigt skön vårhelg!

/ Sara

fredag 17 april 2015

Arbetsglädje både här och där

Den senaste veckan har jag och Maria haft förmånen att få prata om arbetsglädje med många människor. Vi har hållit föreläsningen Äntligen Måndag för skol- och förskolepersonal, arbetsledare inom personlig assistans, sjuksköterskor och personer som arbetar på bank och försäkringsbolag. Det är spännande att få träffa människor med olika typer av arbeten. Arbetsuppgifterna skiftar, men när det gäller arbetsglädje så finns det många likheter.

Att det är viktigt med arbetsglädje gäller alla oavsett bransch. Även när det gäller vad som ger arbetsglädje så finns det många likheter. När vi frågar deltagarna på våra föreläsningar om vad som ger dem arbetsglädje så får liknande svar oavsett bransch. Det är klart att vissa saker som ger arbetsglädje är specifikt för just en arbetsplats eller en typ av arbete. När vi ställde frågan om vad som ger arbetsglädje en gång en gång fick vi svaret "bra bilder". Det är inte så ofta vi får just det svaret, men där fick vi det. Vad tror du att den personen som svarade "bra bilder" arbetade med? Hon var inte fotograf, vilket man kanske skulle kunna tro. Hon var en barnmorska och jobbade på en specialistklinik. Det var bra ultraljudsbilder hon syftade på.

Det är är några av de vanligaste svaren vi brukar få när vi frågar om vad som ger arbetsglädje.


Vad ger dig arbetsglädje?

/ Sara