fredag 10 september 2021

Arbetsmiljöarbete - Ett krav eller en möjlighet?

Hej!

Arbetsmiljöarbete, är det en massa krav och måsten, något nödvändigt ont, eller är det något helt annat? Jag och Maria vill inspirera till att se möjligheterna i arbetsmiljöarbetet och få det lustfyllt istället för bara kravfyllt. Ja, visst finns det krav i arbetsmiljöarbetet. Vi har ju Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter om olika arbetsmiljöområden. Alla arbetsgivare är skyldiga att följa dessa, så visst finns det krav. Det vi vill, Maria och jag, är att också se det systematiska arbetsmiljöarbetet som en möjlighet att kunna skapa en frisk arbetsplats, en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.

Jag tycker att det är väldigt roligt att få uppdrag som handlar om att utveckla en kunds arbetsmiljöarbete, att kunna få till ny fart och ny inspiration. Idag har jag gjort det med två olika kunder.

Den ena kunden har jag jobbat med länge och de har numera ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Trots att det har ett eget driv i arbetsmiljöarbetet och mycket kunskap kring det, tar de in mig ibland för olika mindre uppdrag. Det kan handla om nya föreskrifter som de behöver mer kunskap kring och kanske att ta fram en ny rutin kopplat till det. Det kan också handla om riskbedömning av något specifikt. Idag var jag med på kundens arbetsmiljökommittémöte, som en extra resurs.

Den andra kunden jag har jobbat med idag har känt att de tappat farten i arbetsmiljöarbetet. Företaget har vuxit snabbt och fokus har legat på mycket annat än just det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag har fått uppdraget att se över policys och rutiner, men också att stötta arbetsledningen i att hitta drivet igen. 

Jag brukar få höra att jag är en mästare på att få arbetsmiljö att kännas roligt och intressant. En sådan feedback gör mig så glad. Det är precis vad jag vill att kunden ska känna. Jag vill att kunden ska se arbetsmiljöarbetet som en möjlighet och hitta lusten att jobba med det. 

Arbetsmiljöarbete - Ett krav eller en möjlighet?, står det i rubriken. Ja det är ett krav, men det gäller att också kunna se det som en möjlighet. Jag och Maria sträcker oss ännu längre och säger att det inte bara är en möjlighet, utan faktiskt en nyckel till framgång.


Behöver ni också hitta lusten i arbetsmiljöarbetet?
 
Här kan du läsa mer om vårt erbjuande när det gäller att utveckla arbetsmiljöarbetet. https://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/

Våra arbetsmiljöutbildingar ger också möjlighet till utveckling och ny inspiration. https://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara


fredag 3 september 2021

Glädje och tacksamhet

 Hej!

Maria och jag pratar mycket om hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. När vi frågar olika människor om vad som kännetecknar en frisk arbetsplats får vi många olika svar. Det handlar till exempel om bra kollegor, skratt, respekt, tydlig kommunikation, utmaningar, arbetsuppgifter som man gillar, att bli sedd och mötet med människor.

Nu när det är dags för mig att knyta ihop den här veckan känner jag en stor glädje och tacksamhet över det jobb jag har. I veckan har jag fått utmana mig med lite kluriga men roliga uppdrag, mött spännande och inspirerande människor, fått tänka till, blivit kontaktad för nya uppdrag mm. Allt det där bidrar till att jag trivs och mår bra.


Vad har fått dig att trivas och må bra den här veckan?


/ Sara