måndag 25 mars 2019

VIlken skillnad!

Förra veckan var jag i en av mina grupper som jag arbetar med. Jag träffade gruppen första gången för drygt ett år sedan och medlemmarna i gruppen mådde inte bra. De är tjänstemän och när jag träffade dom första gången var det morrigt och knorrigt. Arbetsbelastningen var hög men istället för att stötta varandra förekom det mycket som inte gynnade den sociala arbetsmiljön. Snacket i korridoren var långt ifrån positiv och här pratade man inte med varandra utan skitsnack bakom ryggen var vanligt förekommande. Detta ledde till att en del mådde riktigt dåligt och utanförskap och utfrysning tillhörde vardagen.
Vi började vårt arbete med att definiera vad en frisk arbetsplats var för dom och vi skrev upp detta på ett papper. Detta blev vårt mål som vi arbetat mot hela tiden. Redan första gången jag var där arbetade de tillsammans fram början till en handlingsplan för hur de skulle komma dit och den såg ut så här:

                                                Handlingsplan

                                            inget skitsnack
                            försöka delta i dom gemensamma aktiviteterna
                                    börja lyssna på varandra
                              alla behöver ha en egen "påminnelselapp" på kontoret
                                  prata med berörd person - inte runt omkring
                                   tänka på hur vi beter oss
                             vi behöver ha en punkt på vår ATP
                                  jobba på att bibehålla det som är bra
                              jobba för att skapa en snällhetskultur

Så här började deras arbete och sen har det inneburit hårt arbete. Jag har kommit dit med jämna mellanrum och fungerat lite som en påminnelse och också koll att de håller rätt kurs. När jag var där förra veckan var alla enade om att arbetet har lyckats. Arbetsbelastningen är troligen högre än för ett år sedan och de var överens om att de aldrig skulle klara detta om de inte samarbetar, lyssnar på varandra och visar varandra respekt. De kände sig också övertygade om att några skulle ha blivit sjuka eller ha slutat om de inte bestämt sig för att göra den här satsningen. Jag påminde också om att alla de här "små" sakerna som samarbete, lyssna, visa respekt och prata med varandra inte om är resurser för att hantera den höga arbetsbelastningen. Det blev verkligen ett kvitto på att resurser inte alltid innebär fler personer eller pengar utan resurser handlar om så mycket mer. I vårt arbete har vi hela tiden lutat oss mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/?hl=afs%202015:4
Kul uppdrag och jag ska få komma tillbaka i oktober för att påminna igen. Det ser jag verkligen fram emot!

Skulle du vilja att Sara och jag kommer just till din arbetsplats? Hör av dig då

friskaarbetsplatser.se
mariafs.se

fredag 15 mars 2019

Ett perfekt tack!

Hej!

Igår föreläste jag och Maria i Vetlanda, på Nuvabs inspirationsdag "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Dagen var fylld med inspirerande föreläsningar som på olika sätt handlade om det gemensamma temat om hur vi kan skapa den attraktiva arbetsplatsen. Raymond Ahlgren pratade om "Varför vi gör det vi gör" och Sofie Kalén om "Vårt nya arbetsliv". Elaine Eksvärd inspirerade oss på ämnet "Vi måste prata" och Lisa Lemke om "Den kreativa livsplatsen".Marias och min föreläsning kallade vi för "Mobbning - inte hos oss väl". Vi pratade om hur vi kan skapa attraktiva friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. I det sammanhanget tycker vi att det är mycket viktigt att prata om mobbning och kränkande särbehandling på våra arbetsplatser. Vi behöver ta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på samma allvar som den fysiska. Vi måste våga bryta tystnaden. Kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas och då måste vi prata om det.

Efter en föreläsning är det inte helt ovanligt att vi får en blomma eller något liknande som tack. Den här gången fick vi ett tack som betyder extra mycket för oss. Det var ett gåvobevis som visar att Nuvab gett ett gåva till Understand - Fonden mot psykisk ohälsa, som tack för vår insats. Det tacket kändes som ett perfekt tack den här dagen. Tack Nuvab!/ Sara