måndag 24 februari 2020

Hur står det till?

Hej!

För snart fyra år sedan trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskrifterna togs fram för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Tydligare regler gör det lättare att göra rätt helt enkelt. Hur står det till med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Innefattar ert systematiska arbetsmiljöarbete också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

När de här föreskrifterna var alldeles färska fick Maria och jag möjligheten att hjälpa Alice Survey att ta fram en medarbetarenkät, God Arbetsmiljö index - GAI, med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den belyser både risk- och friskfaktorer. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att veta var man står är viktigt för att kunna ta sig vidare.

Medarbetarna är den viktigaste resursen. För att kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar behöver vi ha koll på och jobba aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är faktiskt en nyckel till framgång.Hur står det till hos er? Har ni koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

/ Sara

måndag 10 februari 2020

Tillsammans skapar vi friska arbetsplatser

Hej!

I fredags träffades Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats igen. Det är jag och Maria som har startat det nätverket och vi vänder oss till dig som vill skapa en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. Det var härligt att träffas igen. Det är en stor variation bland deltagarna i nätverket. En del kommer från offentliga verksamheter, andra från privata. Vi har deltagare från stora företag och små. Olika roller finns representerade, såsom exempelvis avdelningschef, miljö-, kvalitet- och arbetsmiljösamordnare, ledarskapskonsult och verksamhetschef. Ja det är en härlig blandning. Vi är olika och kommer från olika typer av verksamheter, men vi har något gemensamt och det är viljan att skapa en frisk arbetsplats.Vi beskriver Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats så här:

I det här nätverket får du möjlighet att inspirera och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med liknande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Vill du också skapa en frisk arbetsplats? Hör av dig till mig eller Maria så får du veta mer.
http://friskaarbetsplatser.se/
http://mariafs.se/

/ Sara