tisdag 11 december 2018

Dålig arbetsmiljö kan bli dyrt

När Sara och jag är ute och föreläser och håller våra kurser pratar vi ofta om att dålig arbetsmiljö kan bli kostsamt och vi refererar också ofta till Malin Lohela Karlsson, forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Enligt Malin är det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblematik mellan 30 - 40 %. Det innebär 12 -16 timmars bortfall, för varje medarbetare. Det innebär att det finns stora ekonomiska vinster att satsa på ett gott arbetsmiljöarbete.Jag fick ett uppdrag för ett tag sedan där min uppdragsgivare, chefen, var orolig för sina medarbetare. De upplevde hög arbetsbelastning och medlemmarna i gruppen började visa tecken på ohälsa, t ex sömnsvårigheter och andra symptom på stress. Vi arbetade under en längre tid tillsammans och gjorde vissa åtgärder och sakta men säkert blev det bättre i gruppen utifrån de åtgärder de tillsammans bestämde sig för att göra. När mitt uppdrag började ta slut var det en i gruppen som nästan viskade fram: "Tänk vad mycket tid vi har ägnat åt att prata om att vi har så mycket att göra!"
Ja, det hade dom verkligen gjort och insikten gjorde att dom frigjorde tid åt annat istället. De bestämde sig för att påminna varandra om de märkte att de fastnade i den fällan igen, att älta hur mycket dom hade att göra.

Hur har du det med arbetsmiljön på ditt arbete? Läs gärna artikeln om Malin Lohela Karlsson och gå gärna in på Saras och mina hemsidor. Vi kommer ha en öppen arbetsmiljöutbildning den 28/2 - 1/3 och om du är intresserad är du så välkommen.
http://mariafs.se/pa-gang/

https://www.civilekonomen.se/agenda/dalig-arbetsmiljo-en-dyr-historia/?1&fbclid=IwAR3gkFzEdWq-vX8nqcVqlZXdEGidqyPJwmS365J5LmRqbMuMkEhpxP8xzhI


Ha en bra dag!

/Maria

måndag 3 december 2018

Arbetsglädje i volontärarbetet

Hej!

Jag befinner mig på nattåget, på väg upp mot Piteå. Ikväll ska jag föreläsa där, i Furubergskyrkan. Ämnet är arbetsglädje i volontärarbetet.


Maria och jag har under många år föreläst om arbetsglädje och vi har också skrivit en bok i det ämnet. Arbetsglädje är en viktig bit när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, så viktig att Maria och jag fortsätter att inspirera om det år efter år. Arbetsglädje ger så många positiva effekter, både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. Arbetsglädjen kan påverka hälsan och välbefinnandet hos medarbetaren, ge positiv påverkan på livssituationen, skapa meningsfullhet, bidra till ökad initiativförmåga och så vidare. Organisationen kan få effekter såsom minskad personalomsättning, bättre effektivitet, bättre kvalitet, bättre ekonomi med mera. Arbetsglädje är en viktig pusselbit hos en frisk arbetsplats, i det vanliga betalda arbetslivet. Men hur är det i volontärarbetet, i det ideella arbetet? I Sverige är vi många som engagerar oss i olika ideella verksamheter, i idrottsklubben, teaterföreningen, scoutkåren, kyrkan, kvinnojouren och i många andra sammanhang. Volontärerna är så viktiga. Jag menar att arbetsglädjen är minst lika viktig här. Att känna glädje i sin uppgift bidrar till att vi trivs och mår bra och gör ett bra jobb. Arbetsglädjen kan locka fler till att vilja engagera sig också.

Jag ser fram emot en trevlig kväll i Furubergskyrkan.

/ Sara

onsdag 28 november 2018

God dag i vintersolen!

Häromdagen fick jag en länk till en artikel skickat till mig av Sara. Artikeln handlar om kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatser och det är Stefan Blomberg, psykolog samt nationell expert på arbetsplatsmobbning som blir intervjuad.

Läsningen är intressant och innehåller ett ämne som är så viktigt! Sara och jag som jobbar mycket med ämnet, kränkande särbehandling, tycker det är bra och fint att det uppmärksammas.

"Det räcker inte med att ha fina, vackra värdeord. Man måste omsätta dem i praktiken också, och kontinuerligt jobba med dem.", säger Stefan Blomberg och det håller Sara och jag verkligen med om. Ta fram era värdeord och policys. Titta på dom tillsammans på arbetsplatserna och prata om vad dom betyder för just er. Gör en handlingsplan  och använd den kontinuerligt för att se och prata om att ni är på rätt väg.
På ett annat företag som jag representerar, Jonis Assistans, arbetar vi kontinuerligt med detta. Vi har tillsammans arbetat fram en handlingsplan som vi läser och ser över för att kolla att vi är på rätt väg. Ibland känns det verkligen så och ibland behöver vi fokusera på något särskilt som vi behöver bli bättre på.
Vår handlingsplan ser just nu ut så här:

                                  Vi ska: 
 •  Vara modiga  
 •  Lyfta upp varandra när det är tungt.   
 • Prata om det obekväma   
 • Regelbundna träffar  
 • Medverka till att alla kan jobba med alla  
 • Hitta sätt som fungerar.  
 • Visa intresse för varandra.   
 • Artiga och trevliga mot varandra.   
 • Öppen för nya förslag inte fastna i det gamla, ”så har vi alltid gjort här”.  
 •  Förbereda för varandra.  
 • Tänka långsiktigt.  
 •  Överlämningar vad som har hänt.  
 • Prata MED varandra inte OM varandra.   
 • Berätta om hur man mår för den andra i gruppen så det inte blir några missförstånd.  
 • Ta emot kritik på rätt sätt 
 •  Inte skämmas över vårt arbete

   www.jonisassistans.se
Ämnet kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning behöver vi lyfta och prata om på våra arbetsplatser. När Sara och jag är ute och pratar i ämnet kan vi ofta få höra "Vad skönt att vi äntligen pratar om det här"

Läs gärna Stefan Blombergs artikel här

Ha en bra dag
/Maria


tisdag 20 november 2018

Frågor och svar om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hej!

Igår när jag besökte en av mina kunder, en industri i Vetlanda, fick jag se det här anslaget på anslagstavlan i produktionshallen.


Att se det anslaget gjorde mig glad. Just det informationsbladet känner jag och Maria igen mycket väl. Vi använder det varje gång vi håller en arbetsmiljöutbildning. Det här dokumentet, med tio frågor och svar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, skickade Arbetsmiljöverket ut till alla arbetsgivare i Sverige inför att de föreskrifterna skulle träda i kraft. Informationen är mycket bra, tycker jag, och den tål att upprepas. Du kan läsa alla tio frågor och svar här.

Maria och jag brinner för att sprida kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar. Kanske hittar du något som passar just dig eller din arbetsplats.

/ Sara

fredag 9 november 2018

Vår Grundkurs i arbetsmiljö

Godmorgon

I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målet med  vår kurs är att ni som deltar får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Kursen pågår två dagar.

Den här kursen har vi ofta ute på enskilda företag men tycker också det är viktigt att hålla öppna kurser så ni på mindre företag också får chansen. I dagarna har vi bestämt att vi kommer hålla en öppen utbildning i Nässjö den 28 februari samt den 1 mars 2019. Gå in vår hemsida och läs mer och anmäl dig gärna om du tycker det verkar intressant. Våra deltagare brukar vara väldigt nöjda efter två dagar tillsammans med oss.

Ha en fantastisk dag och trevlig helghttp://mariafs.se/pa-gang/ 
Grundkurs i arbetsmiljö

måndag 22 oktober 2018

Arbetsmiljö är kul!

Hej!

När vi drar igång en grundkurs i arbetsmiljö brukar vi fråga deltagarna om deras förväntningar på utbildningen. En gång fick vi svaret "Jag har hört Sara säga att arbetsmiljöarbete är så roligt och jag skulle vilja uppleva den känslan.". Det gick sen några dagar mellan utbildningens första och andra dag. I början av dag två bad vi att få höra deltagarnas reflektioner efter dag ett. Då sa samma kvinna att "det är ju precis som Sara sagt, arbetsmiljö är ju så kul!". Hon hade redan börjat med att se över företagets redan befintliga arbetsmiljörutiner och även planerat för hur hon skulle få med medarbetarna på bästa sätt. Det var så roligt att höra.


Arbetsmiljöarbete innebär förstås en hel del krav, krav på att följa lagen, men arbetsmiljöarbete innebär en massa möjligheter också. Med ett aktivt arbetsmiljöarbete kan vi skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Vill du också inspireras och hitta glädjen i arbetsmiljöarbetet? Läs då gärna mer om våra arbetsmiljöutbildningar här.

/ Sara

onsdag 10 oktober 2018

Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

Hej!

Jag vill slå ett slag för Arbetsmiljöverkets film Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen.
Filmen togs fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) skulle träda i kraft.  Det är en dokumentärfilm där vi får möta individer som drabbats av den sjuka jobbstressen och forskare som delar med sig av sin kunskap om de här frågorna.Maria och jag använder den här filmen väldigt ofta i våra utbildningar. Senast igår använde vi den då vi hade en arbetsmiljödag tillsammans med ett företag i Göteborg med ämnet Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar.

Filmen berör verkligen. Den är en bra introduktion till fortsatt dialog om hur vi kan förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Den finns i en längre version på drygt 20 minuter och en kortare variant på ca 8 minuter. Jag rekommenderar den varmt.

/ Sara

måndag 24 september 2018

Är arbetsbelastningen ohälsosam?

Hej!

Väldigt många upplever en för hög arbetsbelastning idag. Enligt Arbetsmiljöverkets faktablad Kort arbetsskadefakta Nr 2/2017 om stress och hög arbetsbelastning säger drygt hälften av alla sysselsatta att de har alldeles för mycket att göra. Det här är ett mycket angeläget arbetsmiljöområde som är viktigt att ta på allvar. Det gäller att ha koll på om arbetsbelastningen är ohälsosam eller inte. Arbetsbelastning handlar om balansen mellan krav och resurser. Arbetsbelastningen i sig är inte farlig, utan det är när krav och resurser inte är i balans, som risken för ohälsa ökar. Det är när kraven i arbetet överskrider resurserna och att denna obalans pågår under en längre tid och möjligheterna till återhämtning är begränsade, som arbetsbelastningen blir ohälsosam.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte bara omfatta den fysiska arbetsmiljön utan även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är just arbetsbelastningen ett av de områden som lyfts fram. I den nionde paragrafen i de föreskrifterna står det "Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet."

Hur ska det gå till då, det systematiska arbetsmiljöarbete, när det handlar om att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning? Jo, det ska följa samma mall som det övriga systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga:

 1. Undersök arbetsmiljön
 2. Bedöm riskerna
 3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan
 4. Följ upp, se om åtgärderna fungerat
Att undersöka arbetsmiljön, med tanke på arbetsbelastning, kan man till exempel göra genom en enkätundersökning eller genom samtal med medarbetarna om krav och resurser i arbetet. Den här bilden använder Maria och jag oss av när vi pratar om balansen mellan krav och resurser.
Hur ser det ut med kraven på din arbetsplats? Vilka resurser har ni till att möta kraven? Är det balans mellan kraven och resurserna?

I vår Grundkurs i arbetsmiljö och Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö lägger vi mycket fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om du vill lära dig mer är du är välkommen att anmäla dig till någon av våra öppna utbildningar eller boka oss för en utbildning på just din arbetsplats.

/ Sara

fredag 25 maj 2018

Arbetsmiljöarbete på alla möjliga sätt

Hej!
Den här veckan har varit en härligt varierad arbetsvecka för min del. Sånt gillar jag. Genom alla olika tjänster som Maria och jag erbjuder så vill vi vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Alltid samma syfte, men vägen dit kan se olika ut.

Veckans två första dagar tillbringade jag med Maria i Varberg där vi jobbade med utbildning runt kränkande särbehandling. Vi inledde det jobbet i förra veckan och har fortsatt den här veckan. Vi har fått träffa alla medarbetare på det företaget. Vi har pratat med dem om hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Vi har tryckt på att det här med att vara tillsammans på jobbet, det är en arbetsmiljöfråga lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Vilket engagemang från medarbetarna! Det finns verkligen ett behov av att prata om sånt här på arbetsplatserna, det märker vi.
I onsdags var jag tillbaka i Småland. Då låg besök på två olika industrier på agendan. Under de besöken låg fokus på att fånga tidiga signaler på ohälsa.
Igår höll jag bland annat en ergonomiutbildning på en tandläkarmottagning. Ergonomi handlar om samspelet mellan människan, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En sån här utbildning syftar till att förbättra det samspelet. Igår handlade det mest om stolar, arbetsställningar och kommunikationen mellan två personer som jobbar med samma patient.
Idag är en blandad dag som hittills handlat om arbetslivsinriktad rehabilitering. I eftermiddag blir det ytterligare en ergonomiutbildning. Den här gång inom personlig assistans. Utbildningen gäller förflyttningsteknik.
En varierad vecka helt enkel, hela tiden med syftet att få vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

/ Sara

onsdag 2 maj 2018

Organisatorisk och social arbetsmiljö för alla

Hej!
Det är nu drygt två år sen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla. Maria och jag har fått möjlighet att utbilda många personer om vad de föreskrifterna innebär, men uppdragen har förändrats lite över tid. Inför att föreskrifterna skulle träda i kraft och under den första tiden efter att de började gälla var i stort sett alla våra uppdrag som rörde de nya föreskrifterna riktade till chefer och skyddsombud. Cheferna, som är arbetsgivarens representanter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden som är arbetstagarnas ombud, behövde få kunskap om vad de nya föreskrifterna innebar. Efter en tid började förfrågningarna om utbildning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön se lite annorlunda ut. Vi möttes av funderingar som "Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljö berör ju alla. Hur ska vi få med alla i det viktiga arbetet?".
Den här typen av funderingar gjorde att vi tog fram ett nytt koncept, en utbildning för alla medarbetare. Fokus ligger på vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och vi gör dem levande genom att blanda fakta med praktiska exempel. Vi pratar om det gemensamma ansvaret för att skapa friska arbetsplatser, där människor trivs, mår bra och prestera. Vi kallar utbildningen för Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar.


Vi har fått mycket positiv respons på den utbildningen. Många använder utbildningen som en språngbräda för att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mycket bra, tycker vi, för det är ju det som det handlar, att det systematiska arbetsmiljöarbete ska innefatta även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

/ Sara

torsdag 5 april 2018

Trivas, må bra och prestera, gäller även på fotbollsplanen

Hej!

Igår åkte jag tåg och då läste jag tidningen Kupé. Där fanns en intervju med Janne Andersson, förbundskaptenen för fotbollslandslaget som ska till VM i Ryssland i sommar.


Jag gillar Janne Andersson och hans ledarstil. Han har fått spelarna i landslaget att prestera på en mycket hög nivå tillsammans. Just det där med "tillsammans" pratar han mycket om i intervjun. "Tillsammans är det omöjliga möjligt." Delaktighet, struktur och tydlighet lyfter han fram som framgångsfaktorer, men även trivsel och arbetsglädje. Om arbetsglädje säger Janne: 

"Arbetsglädje är inte att gå omkring och skratta hela tiden. Det är att vi trivs tillsammans. Det ska vara kul att komma till träningen, till jobbet. Jag ska må bra av den miljön, den kulturen."

Kloka ord, tycker jag. I mina öron låter som att han beskriver fotbollslandslaget som en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. En frisk arbetsplats med tydligt ledarskap, delaktighet, struktur, tydlighet, trivsel och arbetsglädje är en bra grund för riktigt bra prestationer. Tillsammans är det omöjliga möjligt!

/ Sara

måndag 19 mars 2018

Arbetsglädje, ett ständigt aktuellt ämne

Hej!

Arbetsglädje är ett ämne som Maria och jag har ägnat mycket tid åt de senaste åren. Vi föreläser och inspirerar i ämnet och vi har också skrivit boken Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Arbetsglädje är en viktig arbetsmiljöfråga, anser vi.


I förra veckan anordnade Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda, inspirationsdagen "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Det var en härlig dag med många olika föreläsare som alla på olika sätt pratade om hur vi skapar attraktivitet. Maria och jag pratade om "Attraktivitet genom arbetsglädje". Vi vet att arbetsglädje kan ge många positiva effekter, både för de enskilda individerna men också för organisationerna. En arbetsplats där arbetsglädjen är tydlig blir helt enkelt mer attraktiv än en där arbetsglädjen inte finns.

Det är inte bara i Vetlanda som arbetsglädjen uppmärksammas just nu. Den här veckan anordnas Nolia Arbetsglädje i Piteå, konferensen  för ett friskare arbetsliv. Även här är jag och Maria anlitade som föreläsare, den  här gången med ämnet "Tillsammans på jobbet - hur svårt kan det va?".

Inför Nolia Arbetsglädje så har jag och Maria skrivit en krönika som de har publicerat i olika sammanhang. Du kan läsa den krönikan här.

Det är bra att det läggs fokus på vikten av arbetsglädje! Hur har du bidragit till arbetsglädjen idag?

/ Sara