måndag 19 mars 2018

Arbetsglädje, ett ständigt aktuellt ämne

Hej!

Arbetsglädje är ett ämne som Maria och jag har ägnat mycket tid åt de senaste åren. Vi föreläser och inspirerar i ämnet och vi har också skrivit boken Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Arbetsglädje är en viktig arbetsmiljöfråga, anser vi.


I förra veckan anordnade Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda, inspirationsdagen "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Det var en härlig dag med många olika föreläsare som alla på olika sätt pratade om hur vi skapar attraktivitet. Maria och jag pratade om "Attraktivitet genom arbetsglädje". Vi vet att arbetsglädje kan ge många positiva effekter, både för de enskilda individerna men också för organisationerna. En arbetsplats där arbetsglädjen är tydlig blir helt enkelt mer attraktiv än en där arbetsglädjen inte finns.

Det är inte bara i Vetlanda som arbetsglädjen uppmärksammas just nu. Den här veckan anordnas Nolia Arbetsglädje i Piteå, konferensen  för ett friskare arbetsliv. Även här är jag och Maria anlitade som föreläsare, den  här gången med ämnet "Tillsammans på jobbet - hur svårt kan det va?".

Inför Nolia Arbetsglädje så har jag och Maria skrivit en krönika som de har publicerat i olika sammanhang. Du kan läsa den krönikan här.

Det är bra att det läggs fokus på vikten av arbetsglädje! Hur har du bidragit till arbetsglädjen idag?

/ Sara