onsdag 27 februari 2019

Det är allvar!

Hej!

Jag läste en artikel om Peter som blev så sjuk av jobbstressen att han till slut tog sitt liv. Arbetsgivaren hade inte anmält Peters sjukdom som en arbetsskada. Facket tyckte inte kopplingen var tillräckligt klar för att kunna driva det som ett arbetsskadeärende. Men för Peters fru Frida var det uppenbart att det var jobbet som hade gjort honom så sjuk att han till slut inte orkade leva längre. Hon drev ärendet på egen hand och till slut fick hon arbetsskadan godkänd. Läs mer om Peter och om Fridas kamp här.

Ingen ska behöva dö av sitt arbete. I Sverige har vi en nollvision när det gäller dödsolyckor orsakade av arbete. Trots det dog 58 personer i arbetsplatsolyckor under 2018. Det är på tok för många. Vi måste fortsätta det viktiga arbetsmiljöarbetet. Vi måste ha kolla på vilka risker som finns och minska dem. Vi måste främja den goda säkerhetskulturen på våra arbetsplatser. Ingen ska behöva dö av sitt arbete!

Peter räknas inte med i statistiken över arbetsplatsolyckor, men han dog av sitt arbete. Han blev så sjuk av sitt arbete att han inte orkade leva längre. Hur hög skulle dödssiffran vara om vi räknade med självmord, som har sin orsak i förhållanden på arbetsplatsen, såsom ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling? Hur hög skulle siffran vara om vi räknade med dödsfall till följd av hjärtinfarkt, stroke och så vidare orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?


Vi måste jobba stenhårt för att minska arbetsplatsolyckorna. Men kom ihåg att det är lika viktigt att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön om vi ska kunna ska arbetsplatser där ingen riskerar att dö. Det är allvar! Vi måste hjälpas åt. Ingen ska behöva dö av sitt arbete.

I vår grundkurs i arbetsmiljö väljer vi att lägga mest fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är så grundläggande att den är viktig att lyfta fram och ges en stor plats i en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

/ Sara

måndag 11 februari 2019

Riskbedömning

Hej!

Två av mina uppdrag förra veckan handlade om riskbedömning. Det ena företaget är nybörjare när det gäller riskbedömning medan det andra har några års erfarenhet. Det är så roligt att, hos båda företagen, kunna se effekten av ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Medvetenheten ökar, riskerna identifieras och hanteras, möjligheterna lyfts fram. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt för att vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.


Behöver du hjälp med eller inspiration för att utveckla ert arbetsmiljöarbete, kontakta mig eller Maria. Läs mer här http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/. Kom ihåg, arbetsmiljö är kul!

/ Sara