måndag 11 februari 2019

Riskbedömning

Hej!

Två av mina uppdrag förra veckan handlade om riskbedömning. Det ena företaget är nybörjare när det gäller riskbedömning medan det andra har några års erfarenhet. Det är så roligt att, hos båda företagen, kunna se effekten av ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Medvetenheten ökar, riskerna identifieras och hanteras, möjligheterna lyfts fram. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt för att vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.


Behöver du hjälp med eller inspiration för att utveckla ert arbetsmiljöarbete, kontakta mig eller Maria. Läs mer här http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/. Kom ihåg, arbetsmiljö är kul!

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar