onsdag 30 januari 2019

Arbetsmiljö är den viktigaste frågan

Hej!

Arbetsmiljö är det område som arbetsgivarna kommer att prioritera högst under 2019. Det visar en undersökning från Edge HR som genomfördes i slutet av 2018. 555 personer fick svara på frågan"Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2019" och det vanligaste svaret var alltså arbetsmiljö. En väldigt bra prioritering, anser jag.

Maria och jag vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. För att kunna nå dit är fokus på arbetsmiljön väldigt viktigt. Vi brinner för att inspirera kring just detta. Alla våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på. Arbetsmiljö är kul!Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar. 

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar