måndag 13 oktober 2014

Arbetsglädje i ryggen

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har nyligen kommit med en rapport om arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. Att exempelvis tunga lyft och arbete i besvärliga arbetsställningar har betydelse för uppkomsten av ryggbesvär är kanske inte så förvånande. Något som inte är lika självklart, men som fått mycket uppmärksamhet sen den här rapporten kom ut, är vilken betydelse den psykosociala arbetsmiljön har för uppkomsten av ryggbesvär. Det är nämligen klarlagt att brister i den psykosociala arbetsmiljön ökar risken för att få ont i ryggen.

Att aktivt arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön är viktigt av många olika anledningar och nu vet vi även att en god sådan kan minska risken för ryggbesvär.
Media gillar den här typen av nyheter, särskilt när de får hitta på spännande rubriker. "Ont i ryggen - skyll på chefen" är en av rubrikerna jag har sett. Chefen har en viktig roll när det gäller den psykosociala arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i stort, men att bara skylla på chefen om man får ont i ryggen, det tror jag inte är rätt. Vi är ju alla delaktiga i den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsglädje är en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön. Kan arbetsglädje minska risken för ryggbesvär? Vad tror du?

/Sara