tisdag 11 december 2018

Dålig arbetsmiljö kan bli dyrt

När Sara och jag är ute och föreläser och håller våra kurser pratar vi ofta om att dålig arbetsmiljö kan bli kostsamt och vi refererar också ofta till Malin Lohela Karlsson, forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Enligt Malin är det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblematik mellan 30 - 40 %. Det innebär 12 -16 timmars bortfall, för varje medarbetare. Det innebär att det finns stora ekonomiska vinster att satsa på ett gott arbetsmiljöarbete.Jag fick ett uppdrag för ett tag sedan där min uppdragsgivare, chefen, var orolig för sina medarbetare. De upplevde hög arbetsbelastning och medlemmarna i gruppen började visa tecken på ohälsa, t ex sömnsvårigheter och andra symptom på stress. Vi arbetade under en längre tid tillsammans och gjorde vissa åtgärder och sakta men säkert blev det bättre i gruppen utifrån de åtgärder de tillsammans bestämde sig för att göra. När mitt uppdrag började ta slut var det en i gruppen som nästan viskade fram: "Tänk vad mycket tid vi har ägnat åt att prata om att vi har så mycket att göra!"
Ja, det hade dom verkligen gjort och insikten gjorde att dom frigjorde tid åt annat istället. De bestämde sig för att påminna varandra om de märkte att de fastnade i den fällan igen, att älta hur mycket dom hade att göra.

Hur har du det med arbetsmiljön på ditt arbete? Läs gärna artikeln om Malin Lohela Karlsson och gå gärna in på Saras och mina hemsidor. Vi kommer ha en öppen arbetsmiljöutbildning den 28/2 - 1/3 och om du är intresserad är du så välkommen.
http://mariafs.se/pa-gang/

https://www.civilekonomen.se/agenda/dalig-arbetsmiljo-en-dyr-historia/?1&fbclid=IwAR3gkFzEdWq-vX8nqcVqlZXdEGidqyPJwmS365J5LmRqbMuMkEhpxP8xzhI


Ha en bra dag!

/Maria

måndag 3 december 2018

Arbetsglädje i volontärarbetet

Hej!

Jag befinner mig på nattåget, på väg upp mot Piteå. Ikväll ska jag föreläsa där, i Furubergskyrkan. Ämnet är arbetsglädje i volontärarbetet.


Maria och jag har under många år föreläst om arbetsglädje och vi har också skrivit en bok i det ämnet. Arbetsglädje är en viktig bit när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, så viktig att Maria och jag fortsätter att inspirera om det år efter år. Arbetsglädje ger så många positiva effekter, både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. Arbetsglädjen kan påverka hälsan och välbefinnandet hos medarbetaren, ge positiv påverkan på livssituationen, skapa meningsfullhet, bidra till ökad initiativförmåga och så vidare. Organisationen kan få effekter såsom minskad personalomsättning, bättre effektivitet, bättre kvalitet, bättre ekonomi med mera. Arbetsglädje är en viktig pusselbit hos en frisk arbetsplats, i det vanliga betalda arbetslivet. Men hur är det i volontärarbetet, i det ideella arbetet? I Sverige är vi många som engagerar oss i olika ideella verksamheter, i idrottsklubben, teaterföreningen, scoutkåren, kyrkan, kvinnojouren och i många andra sammanhang. Volontärerna är så viktiga. Jag menar att arbetsglädjen är minst lika viktig här. Att känna glädje i sin uppgift bidrar till att vi trivs och mår bra och gör ett bra jobb. Arbetsglädjen kan locka fler till att vilja engagera sig också.

Jag ser fram emot en trevlig kväll i Furubergskyrkan.

/ Sara