onsdag 30 december 2020

Att vara förberedd

 Hej!

Ett annorlunda år är på väg att ta slut. Fokuset på arbetsmiljön har varit extra stort. Helt nya arbetsmiljörisker har dykt upp och redan kända risker har framträtt på ett nytt sätt. 

Maria och jag vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Här är det förebyggande arbetsmiljöarbetet jätteviktigt. Jag är övertygad om att de arbetsgivare som redan har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete har lättare, än de som inte är så förberedda, att ta tag i nya arbetsmiljöutmaningar. Vi hjälper arbetsgivare att utveckla sitt arbetsmiljöarbete och att få alla medarbetare att bli engagerade i det. Genom att ha koll på risker för ohälsa och möjligheter för hälsa är det lättare att vara förberedd. Har ni koll på riskerna och möjligheterna på er arbetsplats? Var lägger ni ert fokus när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

En kommentar som jag och Maria fick, efter att vi genomfört en insats hos ett företag i höstas, bär jag med mig sen dess. Uppdraget handlade om att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I upplägget, som vill kallar Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar, ingick en utbildning för chefer och skyddsombud, men också utbildning för samtliga medarbetare. För att skapa en frisk arbetsplats behövs det ett gemensamt engagemang och jag och Maria är bra på att inspirera till ett sådant engagemang.

Tillbaka till kommentaren som vi fick efter det där utbildningsinsatsen. Det var när när vi gick varvet runt och deltagarna fick berätta om det vara något särskilt som just han eller hon tog med sig från utbildningsdagen som en person sa: "Vi har regelbundna HLR-utbildningar, vilket förstås är viktigt, men varför har vi då inte regelbundna utbildningar som den här, om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?" En viktig insikt, enligt mig.

Läs gärna mer om våra utbildningar här:

http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara

måndag 24 februari 2020

Hur står det till?

Hej!

För snart fyra år sedan trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskrifterna togs fram för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Tydligare regler gör det lättare att göra rätt helt enkelt. Hur står det till med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Innefattar ert systematiska arbetsmiljöarbete också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

När de här föreskrifterna var alldeles färska fick Maria och jag möjligheten att hjälpa Alice Survey att ta fram en medarbetarenkät, God Arbetsmiljö index - GAI, med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den belyser både risk- och friskfaktorer. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att veta var man står är viktigt för att kunna ta sig vidare.

Medarbetarna är den viktigaste resursen. För att kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar behöver vi ha koll på och jobba aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är faktiskt en nyckel till framgång.Hur står det till hos er? Har ni koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

/ Sara

måndag 10 februari 2020

Tillsammans skapar vi friska arbetsplatser

Hej!

I fredags träffades Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats igen. Det är jag och Maria som har startat det nätverket och vi vänder oss till dig som vill skapa en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. Det var härligt att träffas igen. Det är en stor variation bland deltagarna i nätverket. En del kommer från offentliga verksamheter, andra från privata. Vi har deltagare från stora företag och små. Olika roller finns representerade, såsom exempelvis avdelningschef, miljö-, kvalitet- och arbetsmiljösamordnare, ledarskapskonsult och verksamhetschef. Ja det är en härlig blandning. Vi är olika och kommer från olika typer av verksamheter, men vi har något gemensamt och det är viljan att skapa en frisk arbetsplats.Vi beskriver Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats så här:

I det här nätverket får du möjlighet att inspirera och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med liknande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Vill du också skapa en frisk arbetsplats? Hör av dig till mig eller Maria så får du veta mer.
http://friskaarbetsplatser.se/
http://mariafs.se/

/ Saraonsdag 15 januari 2020

Glädje genom gemenskap

Hej!

Vad ger dig arbetsglädje?

Maria och jag har pratat med många människor runt om i landet om arbetsglädje när vi hållit vår föreläsning Konsten att skapa och behålla arbetsglädje. På frågan om vad som ger arbetsglädje ser svaren ofta ut så här:
Gemenskapen och kollegorna blir så gott som alltid nämnda när det gäller vad som ger arbetsglädje. Tänk så viktiga vi är för varandra. Till vem har du spridit arbetsglädje idag? 

/ Sara


fredag 10 januari 2020

Nytt år

Hej!

Nu är vi inne i början på 2020 och det känns alltid lite spännande när ett nytt år startar. Sara och jag har mycket på gång och vi tycker naturligtvis det är väldigt roligt. Vi har fått mycket feedback kring vår bok som vi släppte i höstas - Våga bryta tystnaden - där många berättar berättelser om egna upplevelser kring kränkande särbehandling men också utifrån hur det kan se ut på arbetsplatser. Våra böcker hittar du här: http://mariafs.se/bocker/
Vi träffar också en hel del chefer där vi samtalar i ämnet och vi möter en hel del som kan känna sig lite osäkra när det gäller hur man ska närma sig de här frågorna. I våra samtal landar vi alltid i att vår upplevelse är att vi vill prata och samtala kring dessa frågor och vår osäkerhet kring detta är kanske bara en ovana vi har att prata om dessa, som många tycker, känsliga frågor. Så börja prata och framförallt, våga bryta tystnaden, det har vi mycket att vinna på.

Är ni nyfikna på våra föreläsningar har vi en föreläsning som är väldigt populär - Konsten att se vår arbetsmiljö som vårt gemensamma ansvar. Mer om denna hittar du här:

http://mariafs.se/forelasningar/var-arbetsmiljo-vart-gemensamma-ansvar/

Vi har också vår föreläsning om kränkande särbehandling och den hittar du här:
http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/vaga-bryta-tystnaden/!

Så ha alla en riktigt bra start på 2020 och kom ihåg att vara snälla mot varandra så minskar risken för kränkande särbehandling och vi ha alla en större möjlighet att trivas, må bra för att kunna prestera så bra som möjligt!
/Maria