onsdag 30 december 2020

Att vara förberedd

 Hej!

Ett annorlunda år är på väg att ta slut. Fokuset på arbetsmiljön har varit extra stort. Helt nya arbetsmiljörisker har dykt upp och redan kända risker har framträtt på ett nytt sätt. 

Maria och jag vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Här är det förebyggande arbetsmiljöarbetet jätteviktigt. Jag är övertygad om att de arbetsgivare som redan har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete har lättare, än de som inte är så förberedda, att ta tag i nya arbetsmiljöutmaningar. Vi hjälper arbetsgivare att utveckla sitt arbetsmiljöarbete och att få alla medarbetare att bli engagerade i det. Genom att ha koll på risker för ohälsa och möjligheter för hälsa är det lättare att vara förberedd. Har ni koll på riskerna och möjligheterna på er arbetsplats? Var lägger ni ert fokus när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet?

En kommentar som jag och Maria fick, efter att vi genomfört en insats hos ett företag i höstas, bär jag med mig sen dess. Uppdraget handlade om att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I upplägget, som vill kallar Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar, ingick en utbildning för chefer och skyddsombud, men också utbildning för samtliga medarbetare. För att skapa en frisk arbetsplats behövs det ett gemensamt engagemang och jag och Maria är bra på att inspirera till ett sådant engagemang.

Tillbaka till kommentaren som vi fick efter det där utbildningsinsatsen. Det var när när vi gick varvet runt och deltagarna fick berätta om det vara något särskilt som just han eller hon tog med sig från utbildningsdagen som en person sa: "Vi har regelbundna HLR-utbildningar, vilket förstås är viktigt, men varför har vi då inte regelbundna utbildningar som den här, om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?" En viktig insikt, enligt mig.

Läs gärna mer om våra utbildningar här:

http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar