fredag 2 december 2016

Arbetsmiljö är ju roligt!

I början av den här veckan avslutade jag och Maria en grundkurs i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Vi säger att vår kurs skapar lust att jobba med arbetsmiljö och än en gång har vi fått se att det verkligen är så.

Första dagen frågade vi deltagarna vad de hade för förväntningar på kursen. En av deltagarna som hade träffat mig förut sa att jag då sagt att arbetsmiljöarbete är så roligt (vilket jag säger ganska ofta) och att hon nu ville se om det verkligen var så. I slutet av sista kursdagen sa hon att hon längtade efter att jobba vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats, att det kändes så roligt. Hon var inte den enda deltagaren som uttryckte lust och glädje kring arbetsmiljöarbetet utan hela gruppen sa liknande saker. När arbetsmiljöarbetet blir lustfyllt blir det betydligt lättare att jobba med det och få med sig medarbetarna i det arbetet.
Vi önskar kursdeltagarna ett stort lycka till med det lustfyllda arbetsmiljöarbetet!

/ Sara