måndag 24 februari 2020

Hur står det till?

Hej!

För snart fyra år sedan trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskrifterna togs fram för att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Tydligare regler gör det lättare att göra rätt helt enkelt. Hur står det till med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Innefattar ert systematiska arbetsmiljöarbete också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

När de här föreskrifterna var alldeles färska fick Maria och jag möjligheten att hjälpa Alice Survey att ta fram en medarbetarenkät, God Arbetsmiljö index - GAI, med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den belyser både risk- och friskfaktorer. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Att veta var man står är viktigt för att kunna ta sig vidare.

Medarbetarna är den viktigaste resursen. För att kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar behöver vi ha koll på och jobba aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är faktiskt en nyckel till framgång.Hur står det till hos er? Har ni koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar