fredag 20 augusti 2021

En utbildning som skapar lust att jobba med arbetsmiljön

 Hej!

När vi beskriver våra arbetsmiljöutbildningar säger vi att de skapar lust att jobba med arbetsmiljön. Idag har Maria och jag genomfört den sista delen av en företagsanpassad grundkurs i arbetsmiljö. Det var extra roligt att ta del av återkopplingen från deltagarna idag när en av dem sa just att den här utbildningen har gett lust att jobba vidare med arbetsmiljön. Precis som vi önskar! Många andra positiva ord sas också, bland annat att utbildningen gett många aha-upplevelser, nya insikter och nya verktyg att använda. En person sa också att om vi skapar en frisk arbetsplats där medarbetarna trivs och mår bra, så får vi en massa ambassadörer som tillsammans sprider positiva ord om arbetsplatsen. Det gemensamma arbetet med arbetsmiljön blir en viktigt grund för företagets lönsamhet.

I våra arbetsmiljöutbildningar sprider vi kunskap om det viktiga arbetsmiljöarbetet, de lagar och föreskrifter som gäller och så vidare. Men allra viktigast är ändå, enligt mig och Maria, att vi får bidra till engagemanget och lusten att jobba vidare med arbetsmiljön. För när lusten och engagemanget finns kommer arbetsmiljöarbetet att flyta på mycket bättre.

Till er som deltog i dagens utbildning säger jag och Maria: Tack för ert engagemang och lycka till i fortsättningen!

Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar. http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar