fredag 5 april 2019

Hurra för 3-åringen!

Hej!

Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Det betyder att föreskrifterna fyllde tre år förra helgen. Det är värt ett hurra, tycker jag.


Vad har föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö betytt för alla oss som jobbar i Sverige? Maria och jag fick den frågan av tidningen Ingenjören för någon vecka sen. Här kan du läsa vad vi svarade. http://www.ingenjoren.se/2019/03/27/osund-arbetsmiljo-kostar-liv/

Tycker du att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och sociala arbetsmiljö har haft någon betydelse? Vilken betydelse har de i så fall haft?

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö var på väg att träda i kraft och den första tiden efter att de trätt i kraft, fick Maria och jag många uppdrag att utbilda chefer och skyddsombud, i vad föreskrifterna handlade om och hur man får in den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är en viktig målgrupp och vi jobbar fortfarande med den typen av utbildning. Men det som hände allt eftersom var att fler och fler började fundera över hur de skulle få med sig alla medarbetare för att tillsammans kunna skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är ju områden som berör alla. Numera håller vi många utbildningar som riktar sig till alla medarbetare. Vi har ett populärt upplägg som vi kallar "Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar". Där delar vi med oss av kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vad regelverket säger, men också om hur alla kan bidra till att ska en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.

En frisk arbetsplats skapar vi tillsammans. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö tydliggör vilka områden vi ska fokusera på, nämligen arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Föreskrifterna visar också på att vi i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bara ska jobba med den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska också hanteras på samma sätt, med samma tyngd.

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar