tisdag 3 oktober 2017

Hjälp någon känner sig kränkt. Vad gör jag?

Hej!
Alla arbetsgivare som jag känner till som har en policy mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen har nolltolerans mot sådant. Jag känner inte till någon arbetsgivare som formulerat sin policy så att det framgår att lite kränkande särbehandling eller mobbning är ok. Nej, det är nolltolerans som gäller och det är ju riktigt bra. Men vad gör vi när vi får vetskap om att kränkande särbehandling ändå förekommer på vår arbetsplats?


I våras fick jag ett samtal från en VD i ett företag med knappt hundra anställda. De hade genomfört en medarbetarundersökning under våren. Där framkom det att någon eller några upplevde kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Den här VD:n kände sig frustrerad. De har en policy som säger att de har nolltolerans mot kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen. Nu hade han fått veta att det ändå förekommer. Han berättade att han så gärna skulle vilja veta vem som hade upplevt sig kränkt för att kunna hjälpa den personen på allra bästa sätt, men nu var medarbetarundersökningen anonym så han visste inte vad han skulle göra.
Jag började med att säga att vilken tur att medarbetarundersökningen var anonym, för den eller de personerna som hade fyllt i att de varit utsatta för kränkande särbehandling hade ju inte framfört det på annat sätt och om då inte undersökning hade varit anonym så hade ledningen kanske inte fått kännedom om det. Det viktiga nu var att börja jobba än mer aktivt med att förebygga kränkande särbehandling.
Maria och jag fick möjlighet att komma och jobba med alla som arbetar på det här företaget, VD:n, övriga ledare och alla andra medarbetare. Vi har tillsammans pratat om vad kränkande särbehandling är, att det inte får förekomma på arbetsplatsen, vilka risker som finns just hos dem, vilka signaler vi bör uppmärksamma, vad som är ok och inte ok med mera. Jag och Maria har fått vara med att sätta igång det här arbetet, men det viktigaste är att det finns en fortsättning, att de här frågorna hålls levande ute på arbetsplatsen.
Vet du vad? Att förebygga kränkande särbehandling handlar inte att fixa till udda människor. Det förebyggande arbetet handlar om att stärka gemenskapen!

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar