torsdag 16 mars 2017

Rapportera tillbuden

Hej!

Idag vill jag slå ett slag för vikten av att vi rapporterar de tillbud och olycksfall som inträffar på våra arbetsplatser och då framför allt just tillbuden. Vet du vad som är skillnaden mellan tillbud och olycksfall? En bra beskrivning är att det är som skillnaden mellan oj och aj. Ett olycksfall är ett aj, det händer något som leder till en skada eller till ohälsa. Ett tillbud däremot är ett oj, det händer något som skulle kunna leda till en skada eller ohälsa men det gjorde inte det. Olycksfallen anmäls betydligt oftare än tillbuden. Men varför är det då så viktigt att vi anmäler även tillbuden? Jo, därför att om vi uppmärksammar tillbuden så har vi större möjlighet att förebygga att något liknande händer igen som vid ett annat tillfälle skulle kunna leda till en olycka med en skada eller ohälsa som följd. Så kom igen, anmäl tillbuden till din arbetsgivare!

Tillbudsrapporterna kan få oss att upptäcka de risker som finns i vår arbetsmiljö. Tillbuden kan bero på brister i den fysiska arbetsmiljön men också på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett fysiskt tillbud skulle kunna vara att något rasar framför oss, men som tur är så får vi inget på oss och skadar oss inte. Ett annat fysiskt tillbud skulle kunna vara när någon kliver rakt ut i truckgången utan att se sig för och en påkörning är nära. Men ett tillbud orsakat i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön, vad skulle det kunna vara? Upplevelsen av för hög arbetsbelastning skulle kunna vara ett sådant tillbud, när det ännu inte lett till ohälsa men risken är stor för att den ska göra det. Så kom igen, anmäl även sådana tillbud!

Om vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar behöver vi uppmärksamma de risker för ohälsa som finns och jobba för att minska dem. Ett mycket bra sätt att uppmärksamma risker i vår arbetsmiljö är just att rapportera tillbuden.

Tillbudsrapporteringen är en av de bitar vi skriver om i vår bok Nyckel till framgång. Där hittar du också en hel del annat som kan inspirera dig i arbetsmiljöarbetet./ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar