måndag 16 januari 2017

Press på att vara tillgänglig

Hej på er alla!

Jag läste en artikel om att från och med årsskiftet måste arbetsgivare i Frankrike enligt lag ta fram riktlinjer för hur tillgängliga anställda förväntas vara på telefon och mejl på sin fritid. Spännande, tycker jag eftersom detta är ett ämne som Sara och jag pratar ganska mycket om när vi är ute och håller våra utbildningar. I Sverige finns inte någon sådan lagstiftning men däremot finns nya föreskrifter sedan mars 2016 som betonar arbetsgivarens ansvar för att möjligheten att ständigt vara nåbar inte ska hindra arbetstagarens vila och återhämtning. Hur gör man det då?

I den här artikeln berättar man om att på många arbetsplatser är det inte något man pratar om, utan något som "sitter i väggarna". Det är inte alltid som chefer uppmanar till ständig tillgänglighet men förväntningar av olika slag, både på varandra och på mig själv, kan lätt göra att det blir en norm.

Helt klart är det också att hur vi reagerar på att arbete och fritid flyter ihop är väldigt individuellt. En del gillar det och det gör också att det blir bättre förutsättningar för den personen att klara av arbete och fritid medan för en annan kan det upplevas som oerhört stressande. Christin Mellner på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet säger dock:
"De som sätter gränser mellan arbete och ledig har oftast lättare att koppla bort jobbet på fritiden. De presterar ofta bättre under sin arbetstid och är mer kreativa på dagsbasis. Att införa den här typen av normer gagnar både de anställdas hälsa och arbetsgivarens intressen", menar hon.Jag tänker att det är bra om vi alla tar en funderare hur balansen mellan arbete och fritid fungerar för mig? Detta kanske också är något som vi behöver prata om mer på våra arbetsplatser så det inte "sitter något annat i väggarna..."

Varma hälsningar,
Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar