måndag 23 januari 2017

Jargong

Hej och god morgon

När det gäller arbetsmiljöfrågor så upplevs det ju så naturligt att det omfattar alla fysiska delar såsom till exempel tunga lyft, säkerhetsrisker av olika slag, dålig luft, buller mm.
Jag har jobbat med en grupp under en tid där vi kom att samtala om det här med jargongen på deras arbetsplats och det fanns mycket att önska när det gällde just den. I den här gruppen hade det på något sätt blivit accepterat att några hade en negativ attityd och en tuff jargong. Om det var så att man var på väg till jobbet och visste att jag skulle arbeta med just en av de här personerna så kändes det varken lustfyllt eller motiverande att komma till jobbet. Tvärtom kunde det däremot kännas om jag visste att jag skulle få arbeta med någon annan. Då kunde det kännas just lustfyllt och motivationen var på topp.
I vår diskussion landade vi i att det här är också arbetsmiljöarbete, att samtala kring dessa frågor men också att göra något åt det. Vi ska inte kompensera arbetsmiljöproblem, för att till exempel vår chef har en så tung arbetsbelastning, utan vi ska kommunicera ut det istället. När vi gör det börjar det hända saker och så blev fallet i den här gruppen. Tack vare att vi tillsammans började samtala om det, vi gjorde en riskbedömning och började prata målsättning och åtgärder så hände det saker i gruppen. Det blev lite svårare att komma med den här negativa attityden och den tuffa jargongen. Vinsterna blev istället fler på att faktiskt följa den plan som gruppen hade gjort och det goda beteendet blev det som började gälla mer och mer. Spännande, eller hur?

Hur har ni det med jargongen på er arbetsplats?

Varma hälsningar,
Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar