torsdag 22 september 2016

Pressmeddelande - Nyckel till framgång

Idag går det här pressmeddelandet ut från Gul PR.

Författare vill hjälpa företag och organisationer att få bättre arbetsmiljöI mars trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Vad innebär de? Och hur gör man för att uppfylla de önskemål som finns? Med sin nya bok Nyckel till Framgång - Organisatorisk och social arbetsmiljö vill arbetsmiljökonsulterna Maria Flanagan Sundqvist och Sara Lindberg hjälpa företag och organisationer att skapa så bra arbetsplatser som möjligt - arbetsplatser som lever upp till de nya föreskrifterna.
Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på att jobba aktivt med arbetsmiljön. Nyckel till framgång är en handbok för företags och organisationers arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö.
   - Många gånger när vi ska starta upp en arbetsmiljöutbildning möts vi av suckar och ett kroppsspråk som inte visar på glädje precis. Efter några dagar tillsammans med oss brukar det alltid vända och våra deltagare går därifrån med lust och inspiration till att börja arbeta med arbetsmiljön, säger Sara Lindberg
   - Naturligtvis handlar det om lagar och föreskrifter men om så mycket mer och det vill vi visa här. Och behöver det verkligen vara så tråkigt och så svårt?, säger Maria Flanagan Sundqvist

Maria Flanagan Sundqvist arbetar med individ- och grupputveckling genom det egna företaget Modescien AB (”olika sätt att skaffa sig kunskap om sig själv”, fritt översatt från latin). Främst lägger hon fokus på grupp- och individutveckling som engagerar människor till utveckling och förändring.

Sara Lindberg är arbetsmiljökonsult genom det egna företaget Friska Arbetsplatser AB. Hennes fokus ligger främst på att utveckla företags arbetsmiljöarbete och skapa friska arbetsplatser. Tidigare har hon jobbat som sjukgymnast inom företagshälsovården.

Boken släpps den 6 oktober

För intervjuer, bilder och mer information, kontakta Vilhelm Hanzén, Gul PR, vilhelm@gulpr.se 0736-907409

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar