måndag 25 april 2016

Ansvar

Så här står det i wikipedia om arbetsmiljö i Sverige:

Arbetsmiljö i Sverige

Från början var en förbättring av den fysiska arbetsmiljön lagstiftningens huvudsyfte, det vill säga att man skulle inte riskera att utsättas för allvarliga skador eller att avlida på grund av dåliga arbetsförhållanden. I och med 1977 års reform av arbetsmiljölagstiftningen i Sverige omfattar det arbetsmiljörättsliga regelverket även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö. Idag handlar arbetsmiljö alltså om allt som påverkar människor på jobbet. Luft, ljud, kemikalier, maskiner, arbetsmängd, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, stress och möjlighet till återhämtning i bland annat vilorum. Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön: arbetet ska ge tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Trivseln på arbetet är viktig för medarbetares hälsa och till exempel samarbetsproblem och mobbing kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa arbetsplatser där ingen blir skadad av arbetet. Begreppet arbetsklimat innebär vanligen "upplevd arbetsmiljö".
Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar som innebär att han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning.

Men inte bara ansvar när det gäller skyddsutrustning, tänker jag. Vi har också ett stort ansvar för hur vi väljer att bemöta varandra varje dag. När vi kommer till jobbet är vi ju varandras arbetsmiljö och däri ligger det ett stort ansvar hos oss alla.
I mitt jobb när jag träffar grupper på olika ställen möts jag ofta av kommentarer som till exempel att vi har bett om hjälp länge, du skulle ha kommit för länge sen eller att chefens ansvar när det gäller hur vi har det tillsammans inte riktigt räcker till. Många vill lägga ansvaret på någon annan eller något annat och naturligtvis finns det saker som kanske behöver förändras eller förbättras men kom igen -  ett stort ansvar ligger faktiskt på mig och dig tillsammans. Kanske har det morrats och knorrats i en arbetsgrupp länge och det finns saker där som vi inte kan ändra för det har redan hänt. Men vi kan alla ta ett gemensamt ansvar för det vi kan göra från och med nu och framåt, eller hur? Från och med idag kan vi alla bestämma oss för att bidra med en god arbetsmiljö och skapa en miljö där vi får möjlighet att trivas och må bra. Så låt oss göra det!

 
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar