torsdag 2 februari 2017

Arbetsmiljöarbete som en nyckel till framgång

Maria och jag brinner för att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Ett viktigt redskap för att skapa sådana arbetsplatser är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete är något alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att göra. Men att bara se arbetsmiljöarbete som ett måste, det tror jag inte på. Det är viktigt att se att ett väl genomfört arbetsmiljöarbete skapar stora möjligheter, ja det är faktiskt en nyckel till framgång.
När Maria och jag håller våra arbetsmiljöutbildningar brukar vi förklara hur vi ser på arbetsmiljöarbete med den här bilden:


Vi menar att om vi ska nå målet "en frisk arbetsplats" så behöver vi få med alla delarna i ovanstående pyramid i vårt arbetsmiljöarbete. Första våningen i pyramiden handlar om ett arbetsmiljöarbete som leder till att vi klarar oss. Här ligger det arbetsmiljöarbete som syftar till att vi inte ska skada oss eller bli sjuka av arbetet, varken fysiskt eller psykiskt. Det är en mycket viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ryms där, men vi bör inte stanna där. Om vi skapar en arbetsplats där vi varken blir sjuka eller skadar oss så har vi kommit en bit, men inte hela vägen mot en frisk arbetsplats. Tänk att gå från jobbet en fredag eftermiddag och tänka "Där satt den, jag skadade mig inte den här veckan heller". Det känns väl inte som det är tillräckligt för att känna att vi har en frisk arbetsplats. Vi behöver alltså jobba vidare med vårt arbetsmiljöarbete och kliva upp på våningen där arbetsmiljöarbetet bidrar till att människor mår bra och gör ett bra jobb. Att må bra är ju inte bara detsamma som att inte må dåligt, det är bättre än så. Bygger vi sen vidare på arbetsmiljöarbetet så kan vi skapa möjligheter till att utveckla verksamheten och medarbetarna. Kommer vi så långt har vi bra förutsättningar att skapa en frisk arbetsplats.

I mitt arbete som arbetsmiljökonsult möter jag en del arbetsgivare som har lagt mycket fokus på den nedersta del "Klara mig", men som har missat att bygga vidare. Jag möter också arbetsgivare som arbetar mycket med verksamhetsutveckling och utveckling av medarbetarna men som hon glömt de basala delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I båda varianterna så kan det bli svårt att skapa friska arbetsplatser. Precis som vid ett husbygge så är grunden viktig. Det går inte att bara bygga taket. Men att stanna vid grunden och inte bygga vidare är inte heller så lyckat om vi vill ha ett helt och fungerande hus.

Oavsett om ni är bra på grunden men inte riktigt kommer vidare i ert arbetsmiljöarbete, eller om ni har byggt i toppen och glömt basen i arbetsmiljöarbetet så vill jag och Maria gärna inspirera er till att utveckla ert arbetsmiljöarbete. Ta gärna en titt på våra respektive hemsidor så ser du arbetsmiljöutbildningarna och andra tjänster som vi erbjuder. 


/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar