torsdag 21 april 2016

Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera

Nyligen träffade jag och Maria ett par chefer i ett företag där de satsat stort på att skapa förutsättningar för ökad arbetsglädje. Jag och Maria har under cirka ett års tid träffat alla medarbetare på företaget i olika grupper. Vi har bland annat pratat om vad arbetsglädje är, hur vi kan påverka den och att man själv är med och bidrar till arbetsglädjen. Alla har fått vara med och fundera, diskutera och sätta mål. Vi har också pratat om vad var och en kan bidra med för att nå målen.
I den första gruppen som vi gjorde en uppföljning hos berättade de allra flesta att de kände en ökad arbetsglädje, att det var roligare att gå till jobbet och att de hade blivit bättre på att hjälpa varandra. De hade några månader tidigare tillsammans satt som mål att få en ökad arbetsglädje. För att kunna nå dit bestämde de att de skulle hälsa på varandra på mornarna, erbjuda hjälp till andra när de själva var färdiga med dagens arbete och be om hjälp när de behövde det. De här sakerna, som kan verka både enkla och självklara, gav en riktigt stor effekt. Målet ökad arbetsglädje uppnåddes, men inte nog med det. Chefen berättade även om sådant som minskad övertid och sänkt sjukfrånvaro.
Andra grupper berättade om andra effekter. Gemensamt för alla grupper var att arbetsglädjen hade ökat. Att känna sig sedda och bli tagna på allvar var mångas önskan och även här såg vi positiva resultat. Jargongen på arbetsplatsen och frågan om hur "högt i tak" som är ok berördes ofta och en medvetenhet och ett förändrat sätt har vi kunnat se där.
Cheferna som vi träffade för att sammanfatta det här året berättade också om positiva effekter av arbetsglädjesatsningen, till exempel en tydlig minskning av sjukskrivningarna för hela företaget, en positivare stämning och en ökad vi-känsla.
Arbetsglädje är en viktig arbetsmiljöfråga som bör lyftas. Arbetsglädje är en viktig ingrediens när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Just det här tycker Maria och jag är så viktigt att vi har skrivit en bok om det och den har fått titeln Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Du kan läsa mer om boken och våra tjänster som handlar om arbetsglädje på Friska Arbetsplatsers hemsida.
/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar