måndag 14 januari 2019

Var inte tyst!

Hej!


Något av det viktigaste jag och Maria vill förmedla, när vi är ute och jobbar med kränkande särbehandling med grupper på olika arbetsplatser, är vikten av att bryta tystnaden och säga ifrån när någon behandlas illa. Det är så vanligt, att personer som blivit utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats, berättar att det värsta inte var själva kränkningarna utan vetskapen om att fler kände till kränkningarna men inte sa något, inte gjorde något för att förhindra det. Genom att inte säga ifrån är man en del av den kränkande särbehandlingen. Så, säg ifrån!


Jag var i Stockholm i helgen och såg musikalen Så som i himmelen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag skulle kunna skriva en mycket positiv recension av själva musikalen här, men det hoppar jag över i det här forumet. Istället vill jag berätta lite om handlingen kopplat till det här med vikten av att inte vara tyst.


Musikalen, som bygger på filmen med samma namn, handlar om Daniel, en mycket framgångsrik dirigent med de stora världsscenerna som sin arbetsplats, som flyttar hem till sin lilla hemby. I musikalen får vi möta människor som har den gemensamma nämnaren att de är med i kyrkokören, en kör som Daniel blir ledare för. Det är en brokig skara människor som utvecklas tillsammans, som körsångare, men också som människor. Det är två människor här som jag vill lyfta fram, Holmfrid och Gabriella. Holmfrid, som är kraftigt överviktig, kallas Tjock-Holmfrid. Det är särskilt en person som kallar honom det, men de andra säger ingenting om det. De är tysta och det får fortgå. Gabriella misshandlas av sin man. När hon kommer till kören, ibland blåslagen, ibland med skräck i blicken, är det tydligt att de andra vet vad som pågår, men ingen gör något. Det är riktigt illa. Till slut sker en förändring. Holmfrid bryter ihop och berättar om hur sårad han har blivit, ända sen skoltiden, av att bli kallad Tjock-Holmfrid. Han som använder det namnet på Holmfrid och de övriga i kören förstår och förändrar sig. Gabriella får till slut stöd och hjälp av körens medlemmar. De handgripligen skyddar henne mot den misshandlande mannen och någon erbjuder boende åt Gabriella och barnen. Tystnaden bryts och vännerna börjar agera och Holmfrid och Gabriella, men även resten av körens medlemmar, påverkas positivt. Men tänk hur det skulle kunnat vara om någon eller några hade sagt ifrån eller agerat på annat sätt betydligt tidigare. Holmfrid och Gabriella hade kunnat slippa mycket av sitt lidande.

Så som i himmelen är en påhittad historia, men den beskrivna tystnaden i en grupp, den finns i verkligheten, på många ställen, på många arbetsplatser. Den tysta massan har en otroligt stor möjlighet att förändra livet för människor genom att inte vara tyst längre. Om vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där alla medarbetare har möjlighet att trivas, må bra och prestera, då behöver tystnadskulturen brytas. Var inte tyst!

Här kan du läsa mer om hur jag och Maria jobbar mot kränkande särbehandling:

/ Sara

tisdag 11 december 2018

Dålig arbetsmiljö kan bli dyrt

När Sara och jag är ute och föreläser och håller våra kurser pratar vi ofta om att dålig arbetsmiljö kan bli kostsamt och vi refererar också ofta till Malin Lohela Karlsson, forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Enligt Malin är det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblematik mellan 30 - 40 %. Det innebär 12 -16 timmars bortfall, för varje medarbetare. Det innebär att det finns stora ekonomiska vinster att satsa på ett gott arbetsmiljöarbete.Jag fick ett uppdrag för ett tag sedan där min uppdragsgivare, chefen, var orolig för sina medarbetare. De upplevde hög arbetsbelastning och medlemmarna i gruppen började visa tecken på ohälsa, t ex sömnsvårigheter och andra symptom på stress. Vi arbetade under en längre tid tillsammans och gjorde vissa åtgärder och sakta men säkert blev det bättre i gruppen utifrån de åtgärder de tillsammans bestämde sig för att göra. När mitt uppdrag började ta slut var det en i gruppen som nästan viskade fram: "Tänk vad mycket tid vi har ägnat åt att prata om att vi har så mycket att göra!"
Ja, det hade dom verkligen gjort och insikten gjorde att dom frigjorde tid åt annat istället. De bestämde sig för att påminna varandra om de märkte att de fastnade i den fällan igen, att älta hur mycket dom hade att göra.

Hur har du det med arbetsmiljön på ditt arbete? Läs gärna artikeln om Malin Lohela Karlsson och gå gärna in på Saras och mina hemsidor. Vi kommer ha en öppen arbetsmiljöutbildning den 28/2 - 1/3 och om du är intresserad är du så välkommen.
http://mariafs.se/pa-gang/

https://www.civilekonomen.se/agenda/dalig-arbetsmiljo-en-dyr-historia/?1&fbclid=IwAR3gkFzEdWq-vX8nqcVqlZXdEGidqyPJwmS365J5LmRqbMuMkEhpxP8xzhI


Ha en bra dag!

/Maria

måndag 3 december 2018

Arbetsglädje i volontärarbetet

Hej!

Jag befinner mig på nattåget, på väg upp mot Piteå. Ikväll ska jag föreläsa där, i Furubergskyrkan. Ämnet är arbetsglädje i volontärarbetet.


Maria och jag har under många år föreläst om arbetsglädje och vi har också skrivit en bok i det ämnet. Arbetsglädje är en viktig bit när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, så viktig att Maria och jag fortsätter att inspirera om det år efter år. Arbetsglädje ger så många positiva effekter, både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. Arbetsglädjen kan påverka hälsan och välbefinnandet hos medarbetaren, ge positiv påverkan på livssituationen, skapa meningsfullhet, bidra till ökad initiativförmåga och så vidare. Organisationen kan få effekter såsom minskad personalomsättning, bättre effektivitet, bättre kvalitet, bättre ekonomi med mera. Arbetsglädje är en viktig pusselbit hos en frisk arbetsplats, i det vanliga betalda arbetslivet. Men hur är det i volontärarbetet, i det ideella arbetet? I Sverige är vi många som engagerar oss i olika ideella verksamheter, i idrottsklubben, teaterföreningen, scoutkåren, kyrkan, kvinnojouren och i många andra sammanhang. Volontärerna är så viktiga. Jag menar att arbetsglädjen är minst lika viktig här. Att känna glädje i sin uppgift bidrar till att vi trivs och mår bra och gör ett bra jobb. Arbetsglädjen kan locka fler till att vilja engagera sig också.

Jag ser fram emot en trevlig kväll i Furubergskyrkan.

/ Sara

onsdag 28 november 2018

God dag i vintersolen!

Häromdagen fick jag en länk till en artikel skickat till mig av Sara. Artikeln handlar om kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatser och det är Stefan Blomberg, psykolog samt nationell expert på arbetsplatsmobbning som blir intervjuad.

Läsningen är intressant och innehåller ett ämne som är så viktigt! Sara och jag som jobbar mycket med ämnet, kränkande särbehandling, tycker det är bra och fint att det uppmärksammas.

"Det räcker inte med att ha fina, vackra värdeord. Man måste omsätta dem i praktiken också, och kontinuerligt jobba med dem.", säger Stefan Blomberg och det håller Sara och jag verkligen med om. Ta fram era värdeord och policys. Titta på dom tillsammans på arbetsplatserna och prata om vad dom betyder för just er. Gör en handlingsplan  och använd den kontinuerligt för att se och prata om att ni är på rätt väg.
På ett annat företag som jag representerar, Jonis Assistans, arbetar vi kontinuerligt med detta. Vi har tillsammans arbetat fram en handlingsplan som vi läser och ser över för att kolla att vi är på rätt väg. Ibland känns det verkligen så och ibland behöver vi fokusera på något särskilt som vi behöver bli bättre på.
Vår handlingsplan ser just nu ut så här:

                                  Vi ska: 
 •  Vara modiga  
 •  Lyfta upp varandra när det är tungt.   
 • Prata om det obekväma   
 • Regelbundna träffar  
 • Medverka till att alla kan jobba med alla  
 • Hitta sätt som fungerar.  
 • Visa intresse för varandra.   
 • Artiga och trevliga mot varandra.   
 • Öppen för nya förslag inte fastna i det gamla, ”så har vi alltid gjort här”.  
 •  Förbereda för varandra.  
 • Tänka långsiktigt.  
 •  Överlämningar vad som har hänt.  
 • Prata MED varandra inte OM varandra.   
 • Berätta om hur man mår för den andra i gruppen så det inte blir några missförstånd.  
 • Ta emot kritik på rätt sätt 
 •  Inte skämmas över vårt arbete

   www.jonisassistans.se
Ämnet kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning behöver vi lyfta och prata om på våra arbetsplatser. När Sara och jag är ute och pratar i ämnet kan vi ofta få höra "Vad skönt att vi äntligen pratar om det här"

Läs gärna Stefan Blombergs artikel här

Ha en bra dag
/Maria


tisdag 20 november 2018

Frågor och svar om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hej!

Igår när jag besökte en av mina kunder, en industri i Vetlanda, fick jag se det här anslaget på anslagstavlan i produktionshallen.


Att se det anslaget gjorde mig glad. Just det informationsbladet känner jag och Maria igen mycket väl. Vi använder det varje gång vi håller en arbetsmiljöutbildning. Det här dokumentet, med tio frågor och svar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, skickade Arbetsmiljöverket ut till alla arbetsgivare i Sverige inför att de föreskrifterna skulle träda i kraft. Informationen är mycket bra, tycker jag, och den tål att upprepas. Du kan läsa alla tio frågor och svar här.

Maria och jag brinner för att sprida kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar och föreläsningar. Kanske hittar du något som passar just dig eller din arbetsplats.

/ Sara

fredag 9 november 2018

Vår Grundkurs i arbetsmiljö

Godmorgon

I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målet med  vår kurs är att ni som deltar får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Kursen pågår två dagar.

Den här kursen har vi ofta ute på enskilda företag men tycker också det är viktigt att hålla öppna kurser så ni på mindre företag också får chansen. I dagarna har vi bestämt att vi kommer hålla en öppen utbildning i Nässjö den 28 februari samt den 1 mars 2019. Gå in vår hemsida och läs mer och anmäl dig gärna om du tycker det verkar intressant. Våra deltagare brukar vara väldigt nöjda efter två dagar tillsammans med oss.

Ha en fantastisk dag och trevlig helghttp://mariafs.se/pa-gang/ 
Grundkurs i arbetsmiljö

måndag 22 oktober 2018

Arbetsmiljö är kul!

Hej!

När vi drar igång en grundkurs i arbetsmiljö brukar vi fråga deltagarna om deras förväntningar på utbildningen. En gång fick vi svaret "Jag har hört Sara säga att arbetsmiljöarbete är så roligt och jag skulle vilja uppleva den känslan.". Det gick sen några dagar mellan utbildningens första och andra dag. I början av dag två bad vi att få höra deltagarnas reflektioner efter dag ett. Då sa samma kvinna att "det är ju precis som Sara sagt, arbetsmiljö är ju så kul!". Hon hade redan börjat med att se över företagets redan befintliga arbetsmiljörutiner och även planerat för hur hon skulle få med medarbetarna på bästa sätt. Det var så roligt att höra.


Arbetsmiljöarbete innebär förstås en hel del krav, krav på att följa lagen, men arbetsmiljöarbete innebär en massa möjligheter också. Med ett aktivt arbetsmiljöarbete kan vi skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Vill du också inspireras och hitta glädjen i arbetsmiljöarbetet? Läs då gärna mer om våra arbetsmiljöutbildningar här.

/ Sara