fredag 15 mars 2019

Ett perfekt tack!

Hej!

Igår föreläste jag och Maria i Vetlanda, på Nuvabs inspirationsdag "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Dagen var fylld med inspirerande föreläsningar som på olika sätt handlade om det gemensamma temat om hur vi kan skapa den attraktiva arbetsplatsen. Raymond Ahlgren pratade om "Varför vi gör det vi gör" och Sofie Kalén om "Vårt nya arbetsliv". Elaine Eksvärd inspirerade oss på ämnet "Vi måste prata" och Lisa Lemke om "Den kreativa livsplatsen".Marias och min föreläsning kallade vi för "Mobbning - inte hos oss väl". Vi pratade om hur vi kan skapa attraktiva friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. I det sammanhanget tycker vi att det är mycket viktigt att prata om mobbning och kränkande särbehandling på våra arbetsplatser. Vi behöver ta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på samma allvar som den fysiska. Vi måste våga bryta tystnaden. Kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas och då måste vi prata om det.

Efter en föreläsning är det inte helt ovanligt att vi får en blomma eller något liknande som tack. Den här gången fick vi ett tack som betyder extra mycket för oss. Det var ett gåvobevis som visar att Nuvab gett ett gåva till Understand - Fonden mot psykisk ohälsa, som tack för vår insats. Det tacket kändes som ett perfekt tack den här dagen. Tack Nuvab!/ Sara

onsdag 27 februari 2019

Det är allvar!

Hej!

Jag läste en artikel om Peter som blev så sjuk av jobbstressen att han till slut tog sitt liv. Arbetsgivaren hade inte anmält Peters sjukdom som en arbetsskada. Facket tyckte inte kopplingen var tillräckligt klar för att kunna driva det som ett arbetsskadeärende. Men för Peters fru Frida var det uppenbart att det var jobbet som hade gjort honom så sjuk att han till slut inte orkade leva längre. Hon drev ärendet på egen hand och till slut fick hon arbetsskadan godkänd. Läs mer om Peter och om Fridas kamp här.

Ingen ska behöva dö av sitt arbete. I Sverige har vi en nollvision när det gäller dödsolyckor orsakade av arbete. Trots det dog 58 personer i arbetsplatsolyckor under 2018. Det är på tok för många. Vi måste fortsätta det viktiga arbetsmiljöarbetet. Vi måste ha kolla på vilka risker som finns och minska dem. Vi måste främja den goda säkerhetskulturen på våra arbetsplatser. Ingen ska behöva dö av sitt arbete!

Peter räknas inte med i statistiken över arbetsplatsolyckor, men han dog av sitt arbete. Han blev så sjuk av sitt arbete att han inte orkade leva längre. Hur hög skulle dödssiffran vara om vi räknade med självmord, som har sin orsak i förhållanden på arbetsplatsen, såsom ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling? Hur hög skulle siffran vara om vi räknade med dödsfall till följd av hjärtinfarkt, stroke och så vidare orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?


Vi måste jobba stenhårt för att minska arbetsplatsolyckorna. Men kom ihåg att det är lika viktigt att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön om vi ska kunna ska arbetsplatser där ingen riskerar att dö. Det är allvar! Vi måste hjälpas åt. Ingen ska behöva dö av sitt arbete.

I vår grundkurs i arbetsmiljö väljer vi att lägga mest fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är så grundläggande att den är viktig att lyfta fram och ges en stor plats i en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

/ Sara

måndag 11 februari 2019

Riskbedömning

Hej!

Två av mina uppdrag förra veckan handlade om riskbedömning. Det ena företaget är nybörjare när det gäller riskbedömning medan det andra har några års erfarenhet. Det är så roligt att, hos båda företagen, kunna se effekten av ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Medvetenheten ökar, riskerna identifieras och hanteras, möjligheterna lyfts fram. Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt för att vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.


Behöver du hjälp med eller inspiration för att utveckla ert arbetsmiljöarbete, kontakta mig eller Maria. Läs mer här http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/. Kom ihåg, arbetsmiljö är kul!

/ Sara

onsdag 30 januari 2019

Arbetsmiljö är den viktigaste frågan

Hej!

Arbetsmiljö är det område som arbetsgivarna kommer att prioritera högst under 2019. Det visar en undersökning från Edge HR som genomfördes i slutet av 2018. 555 personer fick svara på frågan"Vilken/vilka HR-frågor kommer ni att fokusera mest på under 2019" och det vanligaste svaret var alltså arbetsmiljö. En väldigt bra prioritering, anser jag.

Maria och jag vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. För att kunna nå dit är fokus på arbetsmiljön väldigt viktigt. Vi brinner för att inspirera kring just detta. Alla våra arbetsmiljöutbildningar bygger på att locka fram lusten till att jobba med arbetsmiljö. En positiv attityd till arbetsmiljöarbete är en bra grund att bygga på. Arbetsmiljö är kul!Här kan du läsa mer om våra arbetsmiljöutbildningar. 

/ Sara

måndag 14 januari 2019

Var inte tyst!

Hej!


Något av det viktigaste jag och Maria vill förmedla, när vi är ute och jobbar med kränkande särbehandling med grupper på olika arbetsplatser, är vikten av att bryta tystnaden och säga ifrån när någon behandlas illa. Det är så vanligt, att personer som blivit utsatta för kränkande särbehandling på sin arbetsplats, berättar att det värsta inte var själva kränkningarna utan vetskapen om att fler kände till kränkningarna men inte sa något, inte gjorde något för att förhindra det. Genom att inte säga ifrån är man en del av den kränkande särbehandlingen. Så, säg ifrån!


Jag var i Stockholm i helgen och såg musikalen Så som i himmelen. Det var en fantastisk upplevelse. Jag skulle kunna skriva en mycket positiv recension av själva musikalen här, men det hoppar jag över i det här forumet. Istället vill jag berätta lite om handlingen kopplat till det här med vikten av att inte vara tyst.


Musikalen, som bygger på filmen med samma namn, handlar om Daniel, en mycket framgångsrik dirigent med de stora världsscenerna som sin arbetsplats, som flyttar hem till sin lilla hemby. I musikalen får vi möta människor som har den gemensamma nämnaren att de är med i kyrkokören, en kör som Daniel blir ledare för. Det är en brokig skara människor som utvecklas tillsammans, som körsångare, men också som människor. Det är två människor här som jag vill lyfta fram, Holmfrid och Gabriella. Holmfrid, som är kraftigt överviktig, kallas Tjock-Holmfrid. Det är särskilt en person som kallar honom det, men de andra säger ingenting om det. De är tysta och det får fortgå. Gabriella misshandlas av sin man. När hon kommer till kören, ibland blåslagen, ibland med skräck i blicken, är det tydligt att de andra vet vad som pågår, men ingen gör något. Det är riktigt illa. Till slut sker en förändring. Holmfrid bryter ihop och berättar om hur sårad han har blivit, ända sen skoltiden, av att bli kallad Tjock-Holmfrid. Han som använder det namnet på Holmfrid och de övriga i kören förstår och förändrar sig. Gabriella får till slut stöd och hjälp av körens medlemmar. De handgripligen skyddar henne mot den misshandlande mannen och någon erbjuder boende åt Gabriella och barnen. Tystnaden bryts och vännerna börjar agera och Holmfrid och Gabriella, men även resten av körens medlemmar, påverkas positivt. Men tänk hur det skulle kunnat vara om någon eller några hade sagt ifrån eller agerat på annat sätt betydligt tidigare. Holmfrid och Gabriella hade kunnat slippa mycket av sitt lidande.

Så som i himmelen är en påhittad historia, men den beskrivna tystnaden i en grupp, den finns i verkligheten, på många ställen, på många arbetsplatser. Den tysta massan har en otroligt stor möjlighet att förändra livet för människor genom att inte vara tyst längre. Om vi ska kunna skapa friska arbetsplatser där alla medarbetare har möjlighet att trivas, må bra och prestera, då behöver tystnadskulturen brytas. Var inte tyst!

Här kan du läsa mer om hur jag och Maria jobbar mot kränkande särbehandling:

/ Sara

tisdag 11 december 2018

Dålig arbetsmiljö kan bli dyrt

När Sara och jag är ute och föreläser och håller våra kurser pratar vi ofta om att dålig arbetsmiljö kan bli kostsamt och vi refererar också ofta till Malin Lohela Karlsson, forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Enligt Malin är det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblematik mellan 30 - 40 %. Det innebär 12 -16 timmars bortfall, för varje medarbetare. Det innebär att det finns stora ekonomiska vinster att satsa på ett gott arbetsmiljöarbete.Jag fick ett uppdrag för ett tag sedan där min uppdragsgivare, chefen, var orolig för sina medarbetare. De upplevde hög arbetsbelastning och medlemmarna i gruppen började visa tecken på ohälsa, t ex sömnsvårigheter och andra symptom på stress. Vi arbetade under en längre tid tillsammans och gjorde vissa åtgärder och sakta men säkert blev det bättre i gruppen utifrån de åtgärder de tillsammans bestämde sig för att göra. När mitt uppdrag började ta slut var det en i gruppen som nästan viskade fram: "Tänk vad mycket tid vi har ägnat åt att prata om att vi har så mycket att göra!"
Ja, det hade dom verkligen gjort och insikten gjorde att dom frigjorde tid åt annat istället. De bestämde sig för att påminna varandra om de märkte att de fastnade i den fällan igen, att älta hur mycket dom hade att göra.

Hur har du det med arbetsmiljön på ditt arbete? Läs gärna artikeln om Malin Lohela Karlsson och gå gärna in på Saras och mina hemsidor. Vi kommer ha en öppen arbetsmiljöutbildning den 28/2 - 1/3 och om du är intresserad är du så välkommen.
http://mariafs.se/pa-gang/

https://www.civilekonomen.se/agenda/dalig-arbetsmiljo-en-dyr-historia/?1&fbclid=IwAR3gkFzEdWq-vX8nqcVqlZXdEGidqyPJwmS365J5LmRqbMuMkEhpxP8xzhI


Ha en bra dag!

/Maria

måndag 3 december 2018

Arbetsglädje i volontärarbetet

Hej!

Jag befinner mig på nattåget, på väg upp mot Piteå. Ikväll ska jag föreläsa där, i Furubergskyrkan. Ämnet är arbetsglädje i volontärarbetet.


Maria och jag har under många år föreläst om arbetsglädje och vi har också skrivit en bok i det ämnet. Arbetsglädje är en viktig bit när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, så viktig att Maria och jag fortsätter att inspirera om det år efter år. Arbetsglädje ger så många positiva effekter, både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. Arbetsglädjen kan påverka hälsan och välbefinnandet hos medarbetaren, ge positiv påverkan på livssituationen, skapa meningsfullhet, bidra till ökad initiativförmåga och så vidare. Organisationen kan få effekter såsom minskad personalomsättning, bättre effektivitet, bättre kvalitet, bättre ekonomi med mera. Arbetsglädje är en viktig pusselbit hos en frisk arbetsplats, i det vanliga betalda arbetslivet. Men hur är det i volontärarbetet, i det ideella arbetet? I Sverige är vi många som engagerar oss i olika ideella verksamheter, i idrottsklubben, teaterföreningen, scoutkåren, kyrkan, kvinnojouren och i många andra sammanhang. Volontärerna är så viktiga. Jag menar att arbetsglädjen är minst lika viktig här. Att känna glädje i sin uppgift bidrar till att vi trivs och mår bra och gör ett bra jobb. Arbetsglädjen kan locka fler till att vilja engagera sig också.

Jag ser fram emot en trevlig kväll i Furubergskyrkan.

/ Sara