onsdag 15 januari 2020

Glädje genom gemenskap

Hej!

Vad ger dig arbetsglädje?

Maria och jag har pratat med många människor runt om i landet om arbetsglädje när vi hållit vår föreläsning Konsten att skapa och behålla arbetsglädje. På frågan om vad som ger arbetsglädje ser svaren ofta ut så här:
Gemenskapen och kollegorna blir så gott som alltid nämnda när det gäller vad som ger arbetsglädje. Tänk så viktiga vi är för varandra. Till vem har du spridit arbetsglädje idag? 

/ Sara


fredag 10 januari 2020

Nytt år

Hej!

Nu är vi inne i början på 2020 och det känns alltid lite spännande när ett nytt år startar. Sara och jag har mycket på gång och vi tycker naturligtvis det är väldigt roligt. Vi har fått mycket feedback kring vår bok som vi släppte i höstas - Våga bryta tystnaden - där många berättar berättelser om egna upplevelser kring kränkande särbehandling men också utifrån hur det kan se ut på arbetsplatser. Våra böcker hittar du här: http://mariafs.se/bocker/
Vi träffar också en hel del chefer där vi samtalar i ämnet och vi möter en hel del som kan känna sig lite osäkra när det gäller hur man ska närma sig de här frågorna. I våra samtal landar vi alltid i att vår upplevelse är att vi vill prata och samtala kring dessa frågor och vår osäkerhet kring detta är kanske bara en ovana vi har att prata om dessa, som många tycker, känsliga frågor. Så börja prata och framförallt, våga bryta tystnaden, det har vi mycket att vinna på.

Är ni nyfikna på våra föreläsningar har vi en föreläsning som är väldigt populär - Konsten att se vår arbetsmiljö som vårt gemensamma ansvar. Mer om denna hittar du här:

http://mariafs.se/forelasningar/var-arbetsmiljo-vart-gemensamma-ansvar/

Vi har också vår föreläsning om kränkande särbehandling och den hittar du här:
http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/vaga-bryta-tystnaden/!

Så ha alla en riktigt bra start på 2020 och kom ihåg att vara snälla mot varandra så minskar risken för kränkande särbehandling och vi ha alla en större möjlighet att trivas, må bra för att kunna prestera så bra som möjligt!
/Maria


torsdag 5 december 2019

Konsten att skapa och behålla arbetsglädje

Hej!

Arbetsglädje, det är ett ämne som jag och Maria ägnat oss åt mycket. Vårt första samarbete handlade om en föreläsning om just arbetsglädje. Intresset för arbetsglädje och engagemanget för att vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, ledde vidare till att vi skrev en bok om det ämnet. Boken heter Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera.


Imorgon ska vi föreläsa om arbetsglädje för en arbetsgrupp i Jönköping. Något som vi har fått veta av beställaren av föreläsningen är att arbetsglädjen är stor i gruppen. Anledningen till att de vill att vi ska komma till dem är att det ser arbetsglädje som något väldigt viktigt och att de är rädda om och vill värna om den positiva stämningen som de redan har. Det där är faktiskt en vanlig anledning till att vi blir anlitade för att prata om arbetsglädje, en vilja att behålla den arbetsglädje som redan finns. Vår arbetsglädjeföreläsning handlar både om att konsten att skapa arbetsglädje och om konsten att behålla den.

Här kan du läsa mer om vår föreläsning Konsten att skapa och behålla arbetsglädje.
http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/skapa-och-behalla-arbetsgladje/

Jag önskar dig en dag fylld med arbetsglädje!

/ Sara

tisdag 19 november 2019

Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats

Nu har det gått ett tag sedan vår första nätverksträff men känslan är densamma. Vi hade en fantastisk dag tillsammans där alla både blev inspirerade men också inspirerade andra. Vi var alla överens om att det var en mycket bra start på ett fortsatt viktigt nätverk.
Så här blev vår första dag ungefär:


Vi började dagen med att definiera vad en frisk arbetsplats är för oss och så här blev det:


Frisk Arbetsplats

·         Alla tar eget ansvar och vågar göra det

·         Vi jobbar för öppenhet och jämlikhet

·         Det behöver finnas förutsättningar för att ta ansvar

·         Vi har ett respektfullt förhållningssätt

·         Vi har respekt för andras funktion och olikheter

·         Vi trivs och uppför oss

·         Vi vågar prata om det som är bra och det som är dåligt

·         Arbetsglädje

·         Vi har rutiner och vi följer dom

·         God arbetsmiljö

·         Vi är tydliga med både våra skyldigheter och rättigheter

·         Vi har rutiner som vi följer

·         Vi vågar ställa frågan – ”är jag på rätt ställe?”

·         Vi tar hand om oss själva men får också hjälp till det

·         Det behöver finnas tydliga mål, kamratskap men också utvecklingsmöjligheterDärefter fick vi möjlighet att lyssna till Kent Möller Andersson och hans erfarenhet i ämnet friska arbetsplatser. Kent inspirerade oss alla i stort och i smått och med både kloka ord, erfarenheter, tips och inspirerande bilder. Vi tackar dig så mycket Kent för att du kom och jag är säker på att vi alla gick därifrån med idéer om vad vi kan ta till vår egen verksamhet.

Vi fortsatte därefter dagen med arbete i mindre grupper där vi pratade om både utmaningar och goda berättelser kring ämnet att skapa friska arbetsplatser. Vi delade sedan med oss av detta i den större gruppen.

Avslutningsvis pratade vi om fortsättningen av nätverket och där uttrycktes det flera idéer och tankar.

Vi gick från Hotell Högland i Nässjö med en härlig känsla i kroppen, och som för min del, fortfarande sitter i.

Hör av dig om du tycker vårt nätverk verkar intressant eller om du kanske vill komma o

onsdag 6 november 2019

Nätverk för dig som vill skapa friska arbetsplatser

I vårt arbete med att vara med och skapa friska arbetsplatser har vi tillsammans kommit till en punkt där vi vill göra lite till. Under våren började en ide om att starta ett nätverk tillsammans ta form.
Vi spånade och bestämde oss för att det vill vi göra. Vi bokade ett datum och lokal och började skriva vår inbjudan. Så här skrev vi bland annat:


I det här nätverket får du möjlighet att inspireras och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med likande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Sen började vi maila ut inbjudningar och vi blev så glada att det blev ett så stort intresse. Vår första träff är nu på fredag och vi blir sammanlagt 15 deltagare på vår första träff. Vi har en föreläsare från Enköping som kommer och berättar om sitt arbete och det kommer deltagare från olika delar av Sverige, inte bara härifrån höglandet. Vi ser så fram emot denna dag och det ska bli så roligt att få träffas och förenas i det här viktiga ämnet, att skapa friska arbetsplatser.Mer rapport från dagen kommer nästa vecka men om du redan nu känner dig intresserad av att komma på nästa träff, hör då av dig till någon av oss.

Ha en fin dag

/Maria

tisdag 22 oktober 2019

Tillsammans kan vi rädda liv

Hej!

Jag läste en debattartikel från i somras skriven av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Debattartikeln hade rubriken "En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv". https://arbetet.se/2019/06/13/en-sakerhetskultur-dar-man-vagar-saga-ifran-raddar-liv/

Tänk så viktigt det är med en kultur på arbetsplatsen som bidrar till att man vågar säga ifrån. Ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt av sitt arbete. Det gäller både dödsfall och skador till följd av arbetsplatsolyckor, men självklart också sådant som orsakats av organisatoriska och sociala faktorer. Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång får ofta stora rubriker och mycket uppmärksamhet, med alla rätt, men vet du att det är betydligt fler som dör av arbetsrelaterad stress och av kränkande särbehandling på jobbet än av arbetsplatsolyckor? Forskning visar att ca 500 personer dör varje år i Sverige till följd av arbetsrelaterad stress. Forskare tror också att så många som 100-300 personer tar sitt liv på grund av att de varit utsatta för kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning. De siffrorna kan jämföras med antalet dödsolyckor. I år, under perioden januari-september, har 32 människor mist livet i en arbetsplatsolycka.

Alla arbetsplatser bör ha en nollvision som inte bara handlar om att förhindra olyckor, utan som innefattar arbetssjukdomar inklusive de organisatoriska och sociala frågorna, skriver Erna i sin debattartikel. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt här. Genom det arbetet ska vi identifiera de risker som finns och hitta vägar för att minska dem. Att skapa en kultur på arbetsplatsen där man vågar säga ifrån är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en sådan säkerhetskultur. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, men alla arbetstagare har ett ansvar för bidra till en god och säker arbetsmiljö.Min och Marias senaste bok, Våga bryta tystnaden, handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi menar att fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår. Genom att göra det kan vi skapa friska arbetsplaster där människor trivs, mår bra och presterar och vi kan också rädda liv.

Att våga bryta tystnaden gäller inte bara kring kränkande särbehandling (även om boken handlar om just det). Arbetsmiljöverkets generaldirektörs debattartikel, som fick rubriken "En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv", visar på vikten av att våga bryta tystnaden i många sammanhang på våra arbetsplatser, både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala. Jag kan bara hålla med om vikten av det, att våga bryta tystnaden, och vikten av att skapa en kultur på arbetsplatsen som möjliggör det. Så min uppmaning är:

  • kör hårt med det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • skapa en kultur på arbetsplatsen där det är ok att säga ifrån
  • våga bryta tystnaden

/ Sara

fredag 11 oktober 2019

Digital arbetsmiljö

Hej!

Den digitala arbetsmiljön är ett arbetsmiljöområde som jag tycker att det läggs lite för lite fokus på. Ändring behövs!

Du som följer vår blogg vet att jag och Maria brinner för att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Vi är på jobbet för att utföra något. För att vi ska kunna prestera på bästa sätt behöver vi trivas och må bra. Var kommer då den digitala arbetsmiljön in när det gäller att skapa en frisk arbetsplats? Jag tänker så, att de digitala verktygen, systemen och arbetssätten finns där för att underlätta för prestationen. Tanken är att de ska göra arbetet enklare, smidigare, säkrare, skapa mer ordning och reda och så vidare. Med sådana effekter kan vi förbättra prestationen, vilket ju är en viktig del hos en frisk arbetsplats. Men hur påverkar den digitala arbetsmiljön trivseln och måendet hos våra medarbetare? En del mår väldigt bra och trivs bra med när ett nytt digitalt arbetssätt har sjösatts och tagits i bruk, men det är inte helt ovanligt att människor mår dåligt av system som krånglar, oenighet om hur vi ska jobba, irritation över dokument som inte går att hitta och så vidare.

Vi behöver få in den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet. När gjorde ni en skyddsrond senast som hade fokus på den digitala arbetsmiljön? I förra veckan föreläste jag om den digitala arbetsmiljön. Det var runt 80 personer som deltog och jag frågade dem: Har du varit med och genomfört en skyddsrond med fokus på den digitala arbetsmiljön? Vet du hur många som svarade ja på den frågan? Det var två personer. Resten hade inte gjort det. Ändring behövs!

Precis som inom andra arbetsmiljöområden måste vi titta på vilka risker för ohälsa som finns och vilka möjligheter för hälsa som finns. Bidrar era digitala verktyg, system och arbetssätt till att minska risken för ohälsa kopplat till arbetsbelastning till exempel? En hälsosam arbetsbelastning handlar om att vi har en balans mellan de krav som ställs på oss och de resurser vi har för att möta kraven. Titta på den här bilden och fundera hur ni har det på er arbetsplats. Ger era digitala verktyg och arbetssätt ökad eller minskad arbetsbelastning?

Rätt arbetsmetoder och rätt arbetsredskap är resurser som vi bör ha för att möta kraven. Använder ni de möjligheter den digitala tekniken ger på bästa sätt så att det verkligen blir en resurs och därigenom bidrar till minskad arbetsbelastning?

Socialt stöd är en annan resurs som kan balansera upp kraven. Tänk dig en arbetsplats, en tillverkande industri, där de flesta av medarbetarna jobbar under samma tak, men där säljarna åker landet runt och sällan är på plats hos de andra. Det sociala stödet, som är en viktigt resurs, är kanske lättare att få av eller ge till någon man har nära sig. En möjlighet att chatta med någon någon som befinner sig på en annan plats kan förenkla för det sociala stödet.

Återhämtning är en annan viktig resurs. Skapar era digitala arbetssätt möjlighet till återhämtning eller inte? Jag mötte en gång medarbetare från två butiker. Företaget hade börjat i liten skala, med en butik med familjär stämning mellan medarbetarna. De hade vant sig att stämma av saker med varandra via Facebook Messenger, allt från om någon blev sjuk till viktig information som behövde delas. Det hade fungerat bra under en längre tid, men nu när de vuxit och utökat till två butiker med betydligt fler medarbetare, var lösningen kanske inte det optimala. Flera personer beskrev till exempel att de kände sig störda av plinget från Messenger under ledigheter. Information som spridits där var svår att hitta igen. De insåg att det där faktiskt var en arbetsmiljöfråga som var viktig att ta tag i.

Möjligheten att jobba varsomhelst närsomhelst kan vara både en risk och en möjlighet. Hur ser det ut hos er?

Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp möjliga risker för ohälsa och möjligheter för hälsa, men jag slutar här. Jag uppmanar dig istället att tänka till på din/er digitala arbetsmiljö. Har du koll på riskerna och möjligheterna?

Vi vill vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att komma igång eller utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Läs mer på http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoarbete/. Vi håller också olika arbetsmarknadsutbildningar som du kan läsa mer om på http://friskaarbetsplatser.se/arbetsmiljoutbildningar/.

Jag vill också tipsa om Suntarbetsliv och Prevent som har mycket bra information och verktyg för att kunna jobba med den digitala arbetsmiljön.

Lycka till i ert arbete med den digitala arbetsmiljön!

/ Sara