fredag 25 maj 2018

Arbetsmiljöarbete på alla möjliga sätt

Hej!
Den här veckan har varit en härligt varierad arbetsvecka för min del. Sånt gillar jag. Genom alla olika tjänster som Maria och jag erbjuder så vill vi vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Alltid samma syfte, men vägen dit kan se olika ut.

Veckans två första dagar tillbringade jag med Maria i Varberg där vi jobbade med utbildning runt kränkande särbehandling. Vi inledde det jobbet i förra veckan och har fortsatt den här veckan. Vi har fått träffa alla medarbetare på det företaget. Vi har pratat med dem om hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Vi har tryckt på att det här med att vara tillsammans på jobbet, det är en arbetsmiljöfråga lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Vilket engagemang från medarbetarna! Det finns verkligen ett behov av att prata om sånt här på arbetsplatserna, det märker vi.
I onsdags var jag tillbaka i Småland. Då låg besök på två olika industrier på agendan. Under de besöken låg fokus på att fånga tidiga signaler på ohälsa.
Igår höll jag bland annat en ergonomiutbildning på en tandläkarmottagning. Ergonomi handlar om samspelet mellan människan, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En sån här utbildning syftar till att förbättra det samspelet. Igår handlade det mest om stolar, arbetsställningar och kommunikationen mellan två personer som jobbar med samma patient.
Idag är en blandad dag som hittills handlat om arbetslivsinriktad rehabilitering. I eftermiddag blir det ytterligare en ergonomiutbildning. Den här gång inom personlig assistans. Utbildningen gäller förflyttningsteknik.
En varierad vecka helt enkel, hela tiden med syftet att få vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

/ Sara

onsdag 2 maj 2018

Organisatorisk och social arbetsmiljö för alla

Hej!
Det är nu drygt två år sen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla. Maria och jag har fått möjlighet att utbilda många personer om vad de föreskrifterna innebär, men uppdragen har förändrats lite över tid. Inför att föreskrifterna skulle träda i kraft och under den första tiden efter att de började gälla var i stort sett alla våra uppdrag som rörde de nya föreskrifterna riktade till chefer och skyddsombud. Cheferna, som är arbetsgivarens representanter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden som är arbetstagarnas ombud, behövde få kunskap om vad de nya föreskrifterna innebar. Efter en tid började förfrågningarna om utbildning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön se lite annorlunda ut. Vi möttes av funderingar som "Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljö berör ju alla. Hur ska vi få med alla i det viktiga arbetet?".
Den här typen av funderingar gjorde att vi tog fram ett nytt koncept, en utbildning för alla medarbetare. Fokus ligger på vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och vi gör dem levande genom att blanda fakta med praktiska exempel. Vi pratar om det gemensamma ansvaret för att skapa friska arbetsplatser, där människor trivs, mår bra och prestera. Vi kallar utbildningen för Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar.


Vi har fått mycket positiv respons på den utbildningen. Många använder utbildningen som en språngbräda för att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mycket bra, tycker vi, för det är ju det som det handlar, att det systematiska arbetsmiljöarbete ska innefatta även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

/ Sara

torsdag 5 april 2018

Trivas, må bra och prestera, gäller även på fotbollsplanen

Hej!

Igår åkte jag tåg och då läste jag tidningen Kupé. Där fanns en intervju med Janne Andersson, förbundskaptenen för fotbollslandslaget som ska till VM i Ryssland i sommar.


Jag gillar Janne Andersson och hans ledarstil. Han har fått spelarna i landslaget att prestera på en mycket hög nivå tillsammans. Just det där med "tillsammans" pratar han mycket om i intervjun. "Tillsammans är det omöjliga möjligt." Delaktighet, struktur och tydlighet lyfter han fram som framgångsfaktorer, men även trivsel och arbetsglädje. Om arbetsglädje säger Janne: 

"Arbetsglädje är inte att gå omkring och skratta hela tiden. Det är att vi trivs tillsammans. Det ska vara kul att komma till träningen, till jobbet. Jag ska må bra av den miljön, den kulturen."

Kloka ord, tycker jag. I mina öron låter som att han beskriver fotbollslandslaget som en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. En frisk arbetsplats med tydligt ledarskap, delaktighet, struktur, tydlighet, trivsel och arbetsglädje är en bra grund för riktigt bra prestationer. Tillsammans är det omöjliga möjligt!

/ Sara

måndag 19 mars 2018

Arbetsglädje, ett ständigt aktuellt ämne

Hej!

Arbetsglädje är ett ämne som Maria och jag har ägnat mycket tid åt de senaste åren. Vi föreläser och inspirerar i ämnet och vi har också skrivit boken Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Arbetsglädje är en viktig arbetsmiljöfråga, anser vi.


I förra veckan anordnade Nuvab, Näringslivsutveckling i Vetlanda, inspirationsdagen "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Det var en härlig dag med många olika föreläsare som alla på olika sätt pratade om hur vi skapar attraktivitet. Maria och jag pratade om "Attraktivitet genom arbetsglädje". Vi vet att arbetsglädje kan ge många positiva effekter, både för de enskilda individerna men också för organisationerna. En arbetsplats där arbetsglädjen är tydlig blir helt enkelt mer attraktiv än en där arbetsglädjen inte finns.

Det är inte bara i Vetlanda som arbetsglädjen uppmärksammas just nu. Den här veckan anordnas Nolia Arbetsglädje i Piteå, konferensen  för ett friskare arbetsliv. Även här är jag och Maria anlitade som föreläsare, den  här gången med ämnet "Tillsammans på jobbet - hur svårt kan det va?".

Inför Nolia Arbetsglädje så har jag och Maria skrivit en krönika som de har publicerat i olika sammanhang. Du kan läsa den krönikan här.

Det är bra att det läggs fokus på vikten av arbetsglädje! Hur har du bidragit till arbetsglädjen idag?

/ Sara

fredag 20 oktober 2017

Vill du också skratta på jobbet?

Hej!

Häromdagen, när jag åt frukost och läste tidningen, fick jag syn på en annons om lediga jobb. Det som väckte mitt intresse var rubriken "Vill du också skratta på jobbet?".


Visst är det en häftig rubrik? Jag brinner för det här med arbetsglädje och jag ser att både individer och organisationer har mycket att vinna på att arbeta aktivt för en ökad arbetsglädje på arbetsplatsen. Maria och jag håller föreläsningar om arbetsglädje och vi har också skrivit boken Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera. Vi träffar också många arbetsgrupper som vill lägga mer fokus på arbetsglädje och aktivt jobba för att förstärka arbetsglädjen eller hitta den. Vi ser att arbetsglädjen verkligen har en stor betydelse för hur vi trivs, mår och presterar på jobbet.

Tillbaka till annonsen. Den drog till sig min blick, inte för att det var ett visst företag som annonserade efter nya medarbetare och inte heller just de lediga jobben som fanns (jag stortrivs med mitt arbete och är inte på jakt efter något nytt). Det som väckte mitt intresse var rubriken "Vill du också skratta på jobbet?". Arbetsglädje är inte bara en väg till att trivas, må bra och prestera för befintliga medarbetare. Arbetsglädje kan också locka till sig nya medarbetare. Arbetsglädje kan bidra till att öka arbetsgivarens attraktivitet.

Vill du också skratta på jobbet?

/ Sara

fredag 6 oktober 2017

Ett år med vår Nyckel till framgång

Hej!
Idag är det precis ett år sen jag och Maria hade vår releasefest för boken Nyckel till framgång - Organisatorisk och social arbetsmiljö.


Det var en härlig dag som vi fick dela med många människor som ville fira med oss. En reporter från Smålands Dagblad var en bland många besökare och så här skrev hon då: https://www.smalandsdagblad.se/article/de-har-nyckeln-till-battre-arbetsmiljo/.

Året som har gått har Maria och jag fått inspirera och sprida kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket vi är väldigt glada över. Många har valt att läsa vår bok och vi har hållit arbetsmiljöutbildningar med just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i fokus. Vi har också fått möjligheten att möta olika arbetsgrupper i syftet att utveckla den sociala arbetsmiljön, att skapa ett "Tillsammans på jobbet" som blir riktigt bra. Många tycker att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett svårt område, en ytterligare belastning att behöva jobba med det här också. Vi vill få människor att gå från känslan av krav till att se arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som en möjlighet, ja som en nyckel till framgång. Genom att ta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det så mycket att vinna.

/ Sara

torsdag 5 oktober 2017

Mål som märks

Hej!

Den här skylten möttes vi av när vi steg in hos en kund tidigare i veckan. Så fin, tycker jag.


Alla arbetsgivare ska, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Inte nog med det, det står också att alla arbetstagare ska ges möjlighet att vara med och sätta målen. Målen ska syfta till att främja hälsa och och förebygga ohälsa. Just det här företagets arbete med målen resulterade i framtagandet av tre ledord. Att synliggöra dem på det här sättet är riktigt bra, anser jag. Målen får inte bli en skrivbordsprodukt utan ska vara verkliga och synliga för alla.

/ Sara