fredag 9 november 2018

Vår Grundkurs i arbetsmiljö

Godmorgon

I vår grundkurs i arbetsmiljö läggs stort fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi menar att om vi lägger en grund för arbetsmiljöarbetet med grundstenar såsom positiv attityd till arbetsmiljöarbete och kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet, så blir det lättare att sen ta tag i resten.

Målet med  vår kurs är att ni som deltar får grundläggande arbetsmiljökunskaper, kan samverka med andra i arbetsmiljöfrågor, samt utvecklar en förmåga att på egen hand lära och följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Kursen pågår två dagar.

Den här kursen har vi ofta ute på enskilda företag men tycker också det är viktigt att hålla öppna kurser så ni på mindre företag också får chansen. I dagarna har vi bestämt att vi kommer hålla en öppen utbildning i Nässjö den 28 februari samt den 1 mars 2019. Gå in vår hemsida och läs mer och anmäl dig gärna om du tycker det verkar intressant. Våra deltagare brukar vara väldigt nöjda efter två dagar tillsammans med oss.

Ha en fantastisk dag och trevlig helghttp://mariafs.se/pa-gang/ 
Grundkurs i arbetsmiljö

måndag 22 oktober 2018

Arbetsmiljö är kul!

Hej!

När vi drar igång en grundkurs i arbetsmiljö brukar vi fråga deltagarna om deras förväntningar på utbildningen. En gång fick vi svaret "Jag har hört Sara säga att arbetsmiljöarbete är så roligt och jag skulle vilja uppleva den känslan.". Det gick sen några dagar mellan utbildningens första och andra dag. I början av dag två bad vi att få höra deltagarnas reflektioner efter dag ett. Då sa samma kvinna att "det är ju precis som Sara sagt, arbetsmiljö är ju så kul!". Hon hade redan börjat med att se över företagets redan befintliga arbetsmiljörutiner och även planerat för hur hon skulle få med medarbetarna på bästa sätt. Det var så roligt att höra.


Arbetsmiljöarbete innebär förstås en hel del krav, krav på att följa lagen, men arbetsmiljöarbete innebär en massa möjligheter också. Med ett aktivt arbetsmiljöarbete kan vi skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

Vill du också inspireras och hitta glädjen i arbetsmiljöarbetet? Läs då gärna mer om våra arbetsmiljöutbildningar här.

/ Sara

onsdag 10 oktober 2018

Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

Hej!

Jag vill slå ett slag för Arbetsmiljöverkets film Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen.
Filmen togs fram i samband med att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) skulle träda i kraft.  Det är en dokumentärfilm där vi får möta individer som drabbats av den sjuka jobbstressen och forskare som delar med sig av sin kunskap om de här frågorna.Maria och jag använder den här filmen väldigt ofta i våra utbildningar. Senast igår använde vi den då vi hade en arbetsmiljödag tillsammans med ett företag i Göteborg med ämnet Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar.

Filmen berör verkligen. Den är en bra introduktion till fortsatt dialog om hur vi kan förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. Den finns i en längre version på drygt 20 minuter och en kortare variant på ca 8 minuter. Jag rekommenderar den varmt.

/ Sara

måndag 24 september 2018

Är arbetsbelastningen ohälsosam?

Hej!

Väldigt många upplever en för hög arbetsbelastning idag. Enligt Arbetsmiljöverkets faktablad Kort arbetsskadefakta Nr 2/2017 om stress och hög arbetsbelastning säger drygt hälften av alla sysselsatta att de har alldeles för mycket att göra. Det här är ett mycket angeläget arbetsmiljöområde som är viktigt att ta på allvar. Det gäller att ha koll på om arbetsbelastningen är ohälsosam eller inte. Arbetsbelastning handlar om balansen mellan krav och resurser. Arbetsbelastningen i sig är inte farlig, utan det är när krav och resurser inte är i balans, som risken för ohälsa ökar. Det är när kraven i arbetet överskrider resurserna och att denna obalans pågår under en längre tid och möjligheterna till återhämtning är begränsade, som arbetsbelastningen blir ohälsosam.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inte bara omfatta den fysiska arbetsmiljön utan även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, är just arbetsbelastningen ett av de områden som lyfts fram. I den nionde paragrafen i de föreskrifterna står det "Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet."

Hur ska det gå till då, det systematiska arbetsmiljöarbete, när det handlar om att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning? Jo, det ska följa samma mall som det övriga systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga:

  1. Undersök arbetsmiljön
  2. Bedöm riskerna
  3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan
  4. Följ upp, se om åtgärderna fungerat
Att undersöka arbetsmiljön, med tanke på arbetsbelastning, kan man till exempel göra genom en enkätundersökning eller genom samtal med medarbetarna om krav och resurser i arbetet. Den här bilden använder Maria och jag oss av när vi pratar om balansen mellan krav och resurser.
Hur ser det ut med kraven på din arbetsplats? Vilka resurser har ni till att möta kraven? Är det balans mellan kraven och resurserna?

I vår Grundkurs i arbetsmiljö och Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö lägger vi mycket fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Om du vill lära dig mer är du är välkommen att anmäla dig till någon av våra öppna utbildningar eller boka oss för en utbildning på just din arbetsplats.

/ Sara

fredag 25 maj 2018

Arbetsmiljöarbete på alla möjliga sätt

Hej!
Den här veckan har varit en härligt varierad arbetsvecka för min del. Sånt gillar jag. Genom alla olika tjänster som Maria och jag erbjuder så vill vi vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Alltid samma syfte, men vägen dit kan se olika ut.

Veckans två första dagar tillbringade jag med Maria i Varberg där vi jobbade med utbildning runt kränkande särbehandling. Vi inledde det jobbet i förra veckan och har fortsatt den här veckan. Vi har fått träffa alla medarbetare på det företaget. Vi har pratat med dem om hur vi kan skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. Vi har tryckt på att det här med att vara tillsammans på jobbet, det är en arbetsmiljöfråga lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Vilket engagemang från medarbetarna! Det finns verkligen ett behov av att prata om sånt här på arbetsplatserna, det märker vi.
I onsdags var jag tillbaka i Småland. Då låg besök på två olika industrier på agendan. Under de besöken låg fokus på att fånga tidiga signaler på ohälsa.
Igår höll jag bland annat en ergonomiutbildning på en tandläkarmottagning. Ergonomi handlar om samspelet mellan människan, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En sån här utbildning syftar till att förbättra det samspelet. Igår handlade det mest om stolar, arbetsställningar och kommunikationen mellan två personer som jobbar med samma patient.
Idag är en blandad dag som hittills handlat om arbetslivsinriktad rehabilitering. I eftermiddag blir det ytterligare en ergonomiutbildning. Den här gång inom personlig assistans. Utbildningen gäller förflyttningsteknik.
En varierad vecka helt enkel, hela tiden med syftet att få vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

/ Sara

onsdag 2 maj 2018

Organisatorisk och social arbetsmiljö för alla

Hej!
Det är nu drygt två år sen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla. Maria och jag har fått möjlighet att utbilda många personer om vad de föreskrifterna innebär, men uppdragen har förändrats lite över tid. Inför att föreskrifterna skulle träda i kraft och under den första tiden efter att de började gälla var i stort sett alla våra uppdrag som rörde de nya föreskrifterna riktade till chefer och skyddsombud. Cheferna, som är arbetsgivarens representanter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden som är arbetstagarnas ombud, behövde få kunskap om vad de nya föreskrifterna innebar. Efter en tid började förfrågningarna om utbildning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön se lite annorlunda ut. Vi möttes av funderingar som "Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljö berör ju alla. Hur ska vi få med alla i det viktiga arbetet?".
Den här typen av funderingar gjorde att vi tog fram ett nytt koncept, en utbildning för alla medarbetare. Fokus ligger på vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och vi gör dem levande genom att blanda fakta med praktiska exempel. Vi pratar om det gemensamma ansvaret för att skapa friska arbetsplatser, där människor trivs, mår bra och prestera. Vi kallar utbildningen för Vår arbetsmiljö - vårt gemensamma ansvar.


Vi har fått mycket positiv respons på den utbildningen. Många använder utbildningen som en språngbräda för att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mycket bra, tycker vi, för det är ju det som det handlar, att det systematiska arbetsmiljöarbete ska innefatta även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

/ Sara

torsdag 5 april 2018

Trivas, må bra och prestera, gäller även på fotbollsplanen

Hej!

Igår åkte jag tåg och då läste jag tidningen Kupé. Där fanns en intervju med Janne Andersson, förbundskaptenen för fotbollslandslaget som ska till VM i Ryssland i sommar.


Jag gillar Janne Andersson och hans ledarstil. Han har fått spelarna i landslaget att prestera på en mycket hög nivå tillsammans. Just det där med "tillsammans" pratar han mycket om i intervjun. "Tillsammans är det omöjliga möjligt." Delaktighet, struktur och tydlighet lyfter han fram som framgångsfaktorer, men även trivsel och arbetsglädje. Om arbetsglädje säger Janne: 

"Arbetsglädje är inte att gå omkring och skratta hela tiden. Det är att vi trivs tillsammans. Det ska vara kul att komma till träningen, till jobbet. Jag ska må bra av den miljön, den kulturen."

Kloka ord, tycker jag. I mina öron låter som att han beskriver fotbollslandslaget som en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. En frisk arbetsplats med tydligt ledarskap, delaktighet, struktur, tydlighet, trivsel och arbetsglädje är en bra grund för riktigt bra prestationer. Tillsammans är det omöjliga möjligt!

/ Sara