måndag 10 februari 2020

Tillsammans skapar vi friska arbetsplatser

Hej!

I fredags träffades Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats igen. Det är jag och Maria som har startat det nätverket och vi vänder oss till dig som vill skapa en frisk arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar. Det var härligt att träffas igen. Det är en stor variation bland deltagarna i nätverket. En del kommer från offentliga verksamheter, andra från privata. Vi har deltagare från stora företag och små. Olika roller finns representerade, såsom exempelvis avdelningschef, miljö-, kvalitet- och arbetsmiljösamordnare, ledarskapskonsult och verksamhetschef. Ja det är en härlig blandning. Vi är olika och kommer från olika typer av verksamheter, men vi har något gemensamt och det är viljan att skapa en frisk arbetsplats.Vi beskriver Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats så här:

I det här nätverket får du möjlighet att inspirera och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med liknande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Vill du också skapa en frisk arbetsplats? Hör av dig till mig eller Maria så får du veta mer.
http://friskaarbetsplatser.se/
http://mariafs.se/

/ Saraonsdag 15 januari 2020

Glädje genom gemenskap

Hej!

Vad ger dig arbetsglädje?

Maria och jag har pratat med många människor runt om i landet om arbetsglädje när vi hållit vår föreläsning Konsten att skapa och behålla arbetsglädje. På frågan om vad som ger arbetsglädje ser svaren ofta ut så här:
Gemenskapen och kollegorna blir så gott som alltid nämnda när det gäller vad som ger arbetsglädje. Tänk så viktiga vi är för varandra. Till vem har du spridit arbetsglädje idag? 

/ Sara


fredag 10 januari 2020

Nytt år

Hej!

Nu är vi inne i början på 2020 och det känns alltid lite spännande när ett nytt år startar. Sara och jag har mycket på gång och vi tycker naturligtvis det är väldigt roligt. Vi har fått mycket feedback kring vår bok som vi släppte i höstas - Våga bryta tystnaden - där många berättar berättelser om egna upplevelser kring kränkande särbehandling men också utifrån hur det kan se ut på arbetsplatser. Våra böcker hittar du här: http://mariafs.se/bocker/
Vi träffar också en hel del chefer där vi samtalar i ämnet och vi möter en hel del som kan känna sig lite osäkra när det gäller hur man ska närma sig de här frågorna. I våra samtal landar vi alltid i att vår upplevelse är att vi vill prata och samtala kring dessa frågor och vår osäkerhet kring detta är kanske bara en ovana vi har att prata om dessa, som många tycker, känsliga frågor. Så börja prata och framförallt, våga bryta tystnaden, det har vi mycket att vinna på.

Är ni nyfikna på våra föreläsningar har vi en föreläsning som är väldigt populär - Konsten att se vår arbetsmiljö som vårt gemensamma ansvar. Mer om denna hittar du här:

http://mariafs.se/forelasningar/var-arbetsmiljo-vart-gemensamma-ansvar/

Vi har också vår föreläsning om kränkande särbehandling och den hittar du här:
http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/vaga-bryta-tystnaden/!

Så ha alla en riktigt bra start på 2020 och kom ihåg att vara snälla mot varandra så minskar risken för kränkande särbehandling och vi ha alla en större möjlighet att trivas, må bra för att kunna prestera så bra som möjligt!
/Maria


torsdag 5 december 2019

Konsten att skapa och behålla arbetsglädje

Hej!

Arbetsglädje, det är ett ämne som jag och Maria ägnat oss åt mycket. Vårt första samarbete handlade om en föreläsning om just arbetsglädje. Intresset för arbetsglädje och engagemanget för att vara med och skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, ledde vidare till att vi skrev en bok om det ämnet. Boken heter Arbetsglädje - En väg till att trivas, må bra och prestera.


Imorgon ska vi föreläsa om arbetsglädje för en arbetsgrupp i Jönköping. Något som vi har fått veta av beställaren av föreläsningen är att arbetsglädjen är stor i gruppen. Anledningen till att de vill att vi ska komma till dem är att det ser arbetsglädje som något väldigt viktigt och att de är rädda om och vill värna om den positiva stämningen som de redan har. Det där är faktiskt en vanlig anledning till att vi blir anlitade för att prata om arbetsglädje, en vilja att behålla den arbetsglädje som redan finns. Vår arbetsglädjeföreläsning handlar både om att konsten att skapa arbetsglädje och om konsten att behålla den.

Här kan du läsa mer om vår föreläsning Konsten att skapa och behålla arbetsglädje.
http://friskaarbetsplatser.se/forelasningar/skapa-och-behalla-arbetsgladje/

Jag önskar dig en dag fylld med arbetsglädje!

/ Sara

tisdag 19 november 2019

Nätverket för dig som vill skapa en frisk arbetsplats

Nu har det gått ett tag sedan vår första nätverksträff men känslan är densamma. Vi hade en fantastisk dag tillsammans där alla både blev inspirerade men också inspirerade andra. Vi var alla överens om att det var en mycket bra start på ett fortsatt viktigt nätverk.
Så här blev vår första dag ungefär:


Vi började dagen med att definiera vad en frisk arbetsplats är för oss och så här blev det:


Frisk Arbetsplats

·         Alla tar eget ansvar och vågar göra det

·         Vi jobbar för öppenhet och jämlikhet

·         Det behöver finnas förutsättningar för att ta ansvar

·         Vi har ett respektfullt förhållningssätt

·         Vi har respekt för andras funktion och olikheter

·         Vi trivs och uppför oss

·         Vi vågar prata om det som är bra och det som är dåligt

·         Arbetsglädje

·         Vi har rutiner och vi följer dom

·         God arbetsmiljö

·         Vi är tydliga med både våra skyldigheter och rättigheter

·         Vi har rutiner som vi följer

·         Vi vågar ställa frågan – ”är jag på rätt ställe?”

·         Vi tar hand om oss själva men får också hjälp till det

·         Det behöver finnas tydliga mål, kamratskap men också utvecklingsmöjligheterDärefter fick vi möjlighet att lyssna till Kent Möller Andersson och hans erfarenhet i ämnet friska arbetsplatser. Kent inspirerade oss alla i stort och i smått och med både kloka ord, erfarenheter, tips och inspirerande bilder. Vi tackar dig så mycket Kent för att du kom och jag är säker på att vi alla gick därifrån med idéer om vad vi kan ta till vår egen verksamhet.

Vi fortsatte därefter dagen med arbete i mindre grupper där vi pratade om både utmaningar och goda berättelser kring ämnet att skapa friska arbetsplatser. Vi delade sedan med oss av detta i den större gruppen.

Avslutningsvis pratade vi om fortsättningen av nätverket och där uttrycktes det flera idéer och tankar.

Vi gick från Hotell Högland i Nässjö med en härlig känsla i kroppen, och som för min del, fortfarande sitter i.

Hör av dig om du tycker vårt nätverk verkar intressant eller om du kanske vill komma o

onsdag 6 november 2019

Nätverk för dig som vill skapa friska arbetsplatser

I vårt arbete med att vara med och skapa friska arbetsplatser har vi tillsammans kommit till en punkt där vi vill göra lite till. Under våren började en ide om att starta ett nätverk tillsammans ta form.
Vi spånade och bestämde oss för att det vill vi göra. Vi bokade ett datum och lokal och började skriva vår inbjudan. Så här skrev vi bland annat:


I det här nätverket får du möjlighet att inspireras och inspirera andra. Du blir, i en värld där produktion, ekonomi och det vardagliga arbetet tar mycket plats, påmind om det viktiga arbetet som behöver fortgå för att kunna skapa en frisk arbetsplats. Du blir stärkt av ett nätverk med människor som jobbar med likande frågor som du. Du får många nya kontakter.

Sen började vi maila ut inbjudningar och vi blev så glada att det blev ett så stort intresse. Vår första träff är nu på fredag och vi blir sammanlagt 15 deltagare på vår första träff. Vi har en föreläsare från Enköping som kommer och berättar om sitt arbete och det kommer deltagare från olika delar av Sverige, inte bara härifrån höglandet. Vi ser så fram emot denna dag och det ska bli så roligt att få träffas och förenas i det här viktiga ämnet, att skapa friska arbetsplatser.Mer rapport från dagen kommer nästa vecka men om du redan nu känner dig intresserad av att komma på nästa träff, hör då av dig till någon av oss.

Ha en fin dag

/Maria

tisdag 22 oktober 2019

Tillsammans kan vi rädda liv

Hej!

Jag läste en debattartikel från i somras skriven av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Debattartikeln hade rubriken "En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv". https://arbetet.se/2019/06/13/en-sakerhetskultur-dar-man-vagar-saga-ifran-raddar-liv/

Tänk så viktigt det är med en kultur på arbetsplatsen som bidrar till att man vågar säga ifrån. Ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt av sitt arbete. Det gäller både dödsfall och skador till följd av arbetsplatsolyckor, men självklart också sådant som orsakats av organisatoriska och sociala faktorer. Arbetsplatsolyckor med dödlig utgång får ofta stora rubriker och mycket uppmärksamhet, med alla rätt, men vet du att det är betydligt fler som dör av arbetsrelaterad stress och av kränkande särbehandling på jobbet än av arbetsplatsolyckor? Forskning visar att ca 500 personer dör varje år i Sverige till följd av arbetsrelaterad stress. Forskare tror också att så många som 100-300 personer tar sitt liv på grund av att de varit utsatta för kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning. De siffrorna kan jämföras med antalet dödsolyckor. I år, under perioden januari-september, har 32 människor mist livet i en arbetsplatsolycka.

Alla arbetsplatser bör ha en nollvision som inte bara handlar om att förhindra olyckor, utan som innefattar arbetssjukdomar inklusive de organisatoriska och sociala frågorna, skriver Erna i sin debattartikel. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är mycket viktigt här. Genom det arbetet ska vi identifiera de risker som finns och hitta vägar för att minska dem. Att skapa en kultur på arbetsplatsen där man vågar säga ifrån är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en sådan säkerhetskultur. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret, men alla arbetstagare har ett ansvar för bidra till en god och säker arbetsmiljö.Min och Marias senaste bok, Våga bryta tystnaden, handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet. Vi menar att fler behöver bryta tystnaden och prata mer om kränkande särbehandling i arbetslivet. Det behövs en större tydlighet kring gränser och kring vad som är ok och inte ok i det sociala samspelet. Fler behöver lämna den tysta massan och sätta stopp för kränkningar som pågår. Genom att göra det kan vi skapa friska arbetsplaster där människor trivs, mår bra och presterar och vi kan också rädda liv.

Att våga bryta tystnaden gäller inte bara kring kränkande särbehandling (även om boken handlar om just det). Arbetsmiljöverkets generaldirektörs debattartikel, som fick rubriken "En säkerhetskultur där man vågar säga ifrån räddar liv", visar på vikten av att våga bryta tystnaden i många sammanhang på våra arbetsplatser, både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala. Jag kan bara hålla med om vikten av det, att våga bryta tystnaden, och vikten av att skapa en kultur på arbetsplatsen som möjliggör det. Så min uppmaning är:

  • kör hårt med det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • skapa en kultur på arbetsplatsen där det är ok att säga ifrån
  • våga bryta tystnaden

/ Sara