torsdag 28 april 2016

28 april Internationella arbetsmiljödagen

Idag, den 28 april, är det den internationella arbetsmiljödagen och det vill vi förstås uppmärksamma i vår blogg. Det är ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, som står bakom dagen. Årets tema är "Stress på arbetsplatsen: en kollektiv utmaning".
Det är bra med en dag som uppmärksammar arbetsmiljön, tycker jag, men arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska risken för arbetsrelaterad ohälsa måste pågå varje dag. Något som är viktigt för att kunna komma långt i arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivare och arbetstagare jobbar tillsammans med arbetsmiljöfrågorna.
Jag har hållit en arbetsmiljöutbildning idag där ämnena var ergonomi, rehabilitering och arbetsanpassning. Med på utbildningen var både chefer och skyddsombud, alltså representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Jag blir så glad när jag får möjlighet att utbilda chefer och skyddsombud samtidigt. En gemensam utbildning är en bra plattform för en god samverkan.


Tillsammans kan vi skapa en god arbetsmiljö och friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar.

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar