torsdag 18 april 2019

En bok som behövs

Hej!

Maria och jag håller på att skriva en bok om kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kommer att heta "Våga bryta tystnaden".


Många förstår allvaret med kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet, men en hel del personer har svårt att se att det berör just dem, att kanske de själva är en del i det som förekommer. Det blir lite som ” Mobbning och kränkningar, visst förekommer det i arbetslivet, men inte hos oss väl?”.

Jag och Maria anser att det behövs mer kunskap om och mer samtal kring det här ämnet ute på våra arbetsplatser. Vi behöver prata om vad kränkande särbehandling är, vad som är ok och inte på just vår arbetsplats och hur vi vill ha det. Vi behöver skapa forum för sådana samtal. Det är viktigt att bryta tystnaden på våra arbetsplatser, tystnaden som många gånger är en bidragande orsak till att kränkningarna får fortgå. Vi behöver bli mer modiga helt enkelt.

Vår bok kommer främst att handla om hur vi förebygger kränkande särbehandling och om tidiga insatser. När kränkningarna har gått långt och övergått i mobbning eller misstänkt mobbning, då behövs andra insatser och utredningar. Men som sagt, i den här boken fokuserar vi på annat. 

Boken kommer hösten 2019.

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar