fredag 15 mars 2019

Ett perfekt tack!

Hej!

Igår föreläste jag och Maria i Vetlanda, på Nuvabs inspirationsdag "Så skapas den attraktiva arbetsplatsen". Dagen var fylld med inspirerande föreläsningar som på olika sätt handlade om det gemensamma temat om hur vi kan skapa den attraktiva arbetsplatsen. Raymond Ahlgren pratade om "Varför vi gör det vi gör" och Sofie Kalén om "Vårt nya arbetsliv". Elaine Eksvärd inspirerade oss på ämnet "Vi måste prata" och Lisa Lemke om "Den kreativa livsplatsen".Marias och min föreläsning kallade vi för "Mobbning - inte hos oss väl". Vi pratade om hur vi kan skapa attraktiva friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar. I det sammanhanget tycker vi att det är mycket viktigt att prata om mobbning och kränkande särbehandling på våra arbetsplatser. Vi behöver ta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på samma allvar som den fysiska. Vi måste våga bryta tystnaden. Kränkande särbehandling och mobbning ska förebyggas och då måste vi prata om det.

Efter en föreläsning är det inte helt ovanligt att vi får en blomma eller något liknande som tack. Den här gången fick vi ett tack som betyder extra mycket för oss. Det var ett gåvobevis som visar att Nuvab gett ett gåva till Understand - Fonden mot psykisk ohälsa, som tack för vår insats. Det tacket kändes som ett perfekt tack den här dagen. Tack Nuvab!/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar