måndag 3 december 2018

Arbetsglädje i volontärarbetet

Hej!

Jag befinner mig på nattåget, på väg upp mot Piteå. Ikväll ska jag föreläsa där, i Furubergskyrkan. Ämnet är arbetsglädje i volontärarbetet.


Maria och jag har under många år föreläst om arbetsglädje och vi har också skrivit en bok i det ämnet. Arbetsglädje är en viktig bit när det gäller att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, så viktig att Maria och jag fortsätter att inspirera om det år efter år. Arbetsglädje ger så många positiva effekter, både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. Arbetsglädjen kan påverka hälsan och välbefinnandet hos medarbetaren, ge positiv påverkan på livssituationen, skapa meningsfullhet, bidra till ökad initiativförmåga och så vidare. Organisationen kan få effekter såsom minskad personalomsättning, bättre effektivitet, bättre kvalitet, bättre ekonomi med mera. Arbetsglädje är en viktig pusselbit hos en frisk arbetsplats, i det vanliga betalda arbetslivet. Men hur är det i volontärarbetet, i det ideella arbetet? I Sverige är vi många som engagerar oss i olika ideella verksamheter, i idrottsklubben, teaterföreningen, scoutkåren, kyrkan, kvinnojouren och i många andra sammanhang. Volontärerna är så viktiga. Jag menar att arbetsglädjen är minst lika viktig här. Att känna glädje i sin uppgift bidrar till att vi trivs och mår bra och gör ett bra jobb. Arbetsglädjen kan locka fler till att vilja engagera sig också.

Jag ser fram emot en trevlig kväll i Furubergskyrkan.

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar