onsdag 8 mars 2017

Positiv attityd till arbetsmiljöarbete

Det här med arbetsmiljöarbete det är ju jätteroligt! Eller hur? Tänk att få jobba aktivt med arbetsmiljön för att skapa friska arbetsplatser där människor trivs, mår bra och presterar, arbetsplatser där risken för ohälsa är liten och möjligheten för hälsa är stor. Härligt, tycker jag.

Attityden till arbetsmiljöarbete är viktig anser jag. Se det inte bara som ett krav utan som en möjlighet, ja som en nyckel till framgång.Vad menar jag med en positiv attityd då? Jo, att se ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en fantastisk möjlighet och att fokusera på möjligheter, lösningar och positiva framkomliga vägar. Självklart ska vi också se och ta hänsyn till de svårigheter och utmaningar som finns, men fokusera mer på det andra. Det finns stora möjligheter att skapa friska arbetsplatser!

Idag ska jag träffa ett litet företag med ca 10 anställda som har förstått det här med vikten av ett fungerande arbetsmiljöarbete. De bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och har nu tagit min hjälp till att utveckla det vidare. De nöjer sig inte med att bara följa lagen och göra det de måste göra när det gäller arbetsmiljöarbetet, utan sätter ribban högre. Det finns mycket att vinna när man jobbar aktivt med arbetsmiljön. Minskad risk för olyckor, minskade sjukskrivningskostnader, ökad produktivitet, att få medarbetare som trivs och att bli en mer attraktiv arbetsgivare är bara några av vinsterna. Vad kan ni göra på er arbetsplats för att utveckla arbetsmiljöarbete ytterligare?

/ Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar